2016-09-10

Sveavägens cykelfält blockeras dagligen

Sveavägen är en av alla gator i Stockholm där cykeltrafiken är ständigt blockerad. Varför klarar inte stadens trafikborgarråd att sätta in tillräckligt med parkeringsvakter? Trafikkontoret förnekar bristerna och svarar att inga nya åtgärder behövs.
[texten uppdateras]
Sveavägens cykelfält blockeras dagligen av leveranstrafik och privat trafik, trots att det är ett prioriterat cykelstråk. Varför klarar inte trafikkontoret att säkra cykeltrafikens framkomlighet, trots en omfattande kampanj från Cyklandeombud? Varför klarar inte trafikborgarrådet och trafikroteln att säkra framkomligheten för cykeltrafiken? Varför förnekar trafikkontoret bristerna och svarar att inga problem finns?


Foto Johan Flodeldh


Läs mer om Cyklandeombuds kampanj för att häva den dagliga blockeringen av cykelfält i Stockholms stad.


Ärendehantering

Ärendenummer xxx
Uppdateringar
160826

Foto Johan Flodeldh

160826 Delfinbuss lämnar luckan rakt ut i cykelfältet, riskerar allvarliga skador för cyklande.

Foto Johan Flodeldh2016-09-09

Pajaslösningar istället för yrkeskunskap vid Götgatan 12

Entreprenören Serneke använder amatörmetoder istället för yrkeskunskap på Stockholms mest trafikerade cykelstråk i slutet på Götgatsbacken. TA-planen följs inte. Denna lekstuga skulle givetvis inte tillåtas på Essingeleden eller centralbron.


Ingen TA-plan finns för plastbanden. Foto/observation Rikard


Det börjar med att entreprenören Serneke spärrar av cykelstråket med plastband, istället för att göra en riktig omledning med pilar och hänvisningar. Ingen TA-plan finns för detta. Cyklandeombud ringer upp en arbetsledare på Serneke som svarar "vi har inget med pilar att göra".

"Vi har inget med pilar att göra"

Trafikkontorets avdelning för markupplåtelse hittar inget tillstånd, polisen hittar  heller inget tillstånd. Däremot finns en TA-plan. TA-planen följs inte av entreprenören Serneke, inte i etableringsfasen och inte efter etablering heller. Skyltar som informerar om kommande bygge några veckor innan byggstart har heller inte använts. Det brukar vara vanligt vid större huvudstråk.

Serneke använder amatörmetoder för omledning av Stockholms mest trafikerade cykelstråk.


Efter att arbetsplatsen är etablerad följs fortfarande inte TA-planen. Serneke struntar helt i yrkesmässiga lösningar och väljer hobbylösningar. De målar lite med sprejfärg på ett hörn som sticker ut, istället för rätt skyltar. Staket som spärrar av saknar pilar och reflexer.


Skyltar för gångtrafik från slussen saknas.
Räcker singelkörfält för Stockholms mest trafikerade cykelstråk? Har trafikkontoret gjort en analys av trafikflödet?


De cykelfält som nu finns på totalt 3,5 meter klarar bara en cyklande i varje körriktning, och södergående trafik uppför backen blockeras dessutom av en betongfot. Här behövs minst dubbla led med cyklande i varje körriktning för att klara framkomligheten. Första dagen utan skyltar som krävs enligt TA-planen orsakade kaos, cykelstråket fylldes av gångtrafik.
Med ytterligare en meter, alltså 4,5 meter, skulle framkomligheten kunna fördubblas. Med 4,5 meters bredd finns plats för två cyklande i varje körriktning. 


"Fullt med fotgängare på vägen hem. Folk som kommer nere från bussarna vid Södermalmstorg rundar bara träbaracken och fortsätter. Som på Arsenalsgatan."

Foto/observation Cyklistbloggen/ Christian Gillinger

Räcker ytan för gångtrafik när uteservering tar halva bredden på gångbanan?

Vad gör trafikkontoret?


Trafikkontoret är medvetna om att byggföretag ofta brister i kunskap om omledning av trafik. Dessutom har trafikkontorets handläggare otillräcklig tid för att hinna kontrollera TA-planer på plats. Detta är arbetsledningen på trafikkontoret väl medvetna om. Här borde således trafikkontoret ge sina handläggare extra möjligheter att kontrollera kunskapsnivå för byggföretag, när det handlar om Stockholms mest trafikerade cykelstråk, samt kontrollera utförande på plats. Alternativt låta ett särskilt företag sköta omledningen. Platsen är att jämföra med Essingeleden för biltrafik, eller Centralbron för biltrafik. Där skulle givetvis ingen få för sig att dra ett plastband rakt över vägen utan rätt omledning.Läs mer om arbetsplatser på cykelbanor


 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga • Ärendehantering

  160908 Anmälan mailad till trafikkontoret, ärendenummer SY1609081228XRL
  160908 Mail till entreprenören Serneke med rekommendation att anlita extern kompetens omedelbart för omledningen av trafiken.
  160909 Sernekes arbetschef svarar, men förstår inte att etableringen gjordes fel.


  Uppdateringar


  160913 Avspärrning enligt TA-planen av gångtrafik saknas fortfarande, gående väljer cykelbanan istället.
  Uteserveringen som blockerar halva gångtrafiken är fortfarande kvar. Bredden tillåter knappt mötande gångtrafik, och än mindre två mötande med barnvagn.
  Entreprenören misslyckas med tydlig omledning, gångtrafikanter väljer cykelbanan istället.


  160909 Replik från Cyklandeombud

  Hej nnn tack för svar.

  Självklart behövs yta för ett arbete, men det ska ske yrkesmässigt, och här har Serneke arbetat utan yrkeskunskaper. Har personalen rätt utbildning eller var det nonchalans som var orsaken till att etableringen gjordes fel?

  Med vänlig hälsning

  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  160909 Sernekes arbetschef svarar

  Hej Jon
  Vi har också uppmärksammat några brister som vi jobbar med idag att lösa. Vi har för avsikt att innan dagens slut fått alla lösa trådar på plats så vår etableringar i enlighet med godkänd TA plan. Det är ju som du förstår inte vår avsikt att ställa till onödiga problem för våra trafikanter, men vi är tvungna att ta delar av gatan i anspråk för att kunna genomföra entreprenaden som i förlängningen kommer stockholmarna till gagn
  Med vänlig hälsning, nnn nnn Arbetschef SERNEKE   160908 Trafikredaktionen P4 uppmärksammar trafikstörningen


  TA-planen  2016-09-06

  Blockerande parkeringar i cykelfält i Stockholm

  Stockholms stads cykelfält blockeras ofta av förare i yrkestrafik och förare i privata fordon. Här samlas observationer för att visa hur vardagen ser ut för cyklande. Vissa gator har särskilt stora problem med förare som blockerar. Vasagatan, Sveavägen, hela Hammarby Sjöstad m.fl.
  Läs mer om blockerande fordon  Ring Trafik Stockholm om felparkerade fordon i cykelfält/cykelbana

  08-651 00 00


  Observationer


  160903 Strandvägen

  Foto Mattias Holgersson  160831 UPS blockerar cykelfält  Birger Jarlsgatan

  Foto Hanna Lindgren

   
  160815 Götgatan

  foto Brandon G

  160815  Hamngatan

  Foto Ola Larsson

  160627 Klarabergsviadukten Taxi kurir  160827 Götgatan Lotus Frukt. Företaget har fått ett mail om hur förarna följer parkeringsregler.

  Foto Mikael Åkerfelt  2016-09-03

  Korphoppsgatan perfekt galoppbana men omöjlig för cyklande

  Hammarby Sjöstad är miljöstadsdelen där det var tänkt att resor ska ske med kollektivtrafik, gång och cykel. Men cykeltrafiken glömdes bort. Cykelfält blockeras av förare i bil, tvärgatorna spärras av höga kantstenar och grov stor gatsten. Cykeltrafiken är hänvisad till trottoarerna, även genom felaktig skyltning. Vad gör stadshuset och förvaltningar?

  Korphoppsgatan i Hammarby Sjöstad är ett exempel på hur en gata inte fungerar för cyklister och handikappade. Hela Hammarby Sjöstad består till stor del av samma bristande lösningar.


  Cyklande föräldrar med lastcykel och cykelsläp utesluts, liksom
  cyklande med funktionsvariationer


  Stockholms handbok  Cykeln i Staden, sid 15:
  ”… viktigt att utforma cykelvägnätet för en jämn hastighet utan onödiga stopp eller hinder.”
  Läs mer om Hammarby Sjöstad  Ska en cykla från cykelfältet på Hammarby Allé via Korphoppsgatan ned till vattnet, börjar turen med att ta ut svängen reeejääält i bilarnas körbana för att komma in på den mycket smala avfasningen upp till trottoaren. Sedan får den cyklande smyga nedför den höga trottoarkanten och ned på tvärgatan.
  Därefter passera ytterligare fyra höga trottoarkanter och en yta med extremt skakig storgatsten med stora fogar. Stora gatstenar är absolut fel underlag även för rullstolar och handikappade.

  Lösningen: cyklister med tunga matkassar och barn bakpå, last- och armcyklister tar trottoaren istället! Så skapar Stockholms stad konfliktinfrastruktur.
  trottoarkant, trottoarkant, trottoarkant, trottoarkant

  Cyklande som kommer nedför Korphoppsgatan ned måste "Korphoppa" över fem trottoarkanter för att komma hem (där jag står och fotar). Handikappade som bara ska till andra sidan har fyra kanter att passera med rullstol eller rullator. ”En Stad För Alla” gäller inte i Hammarby sjöstad.
  trottoarkant hindrar cykeltrafiken 

  En förträngning av gatan med trottoarkant. Handikappad bilist som parkerar bilen kommer inte upp på trottoaren - parkerade bilar blockar fasningarna på P-rutorna. ”En Stad För Alla”, absolut inte.
  dubbel trottoarkant

  20 m senare ytterligare två Korphopp. Kabelskydd (bilden) på trottoarer och cykelbanor är alltid ett gissel för rullstolar, barnvagnar och cyklar.

  trottoarkant med kombination grov gatsten

  Nytt "korphopp": hög kant OCH stor gatsten, den som har handlat bär, frukt och ägg får räkna med att maten mosas och går sönder.  Kronan på verket (Korphoppsgatan): Brofundamentet sticker ut omärkt tvärs över kajens cykel- och gångbana. Avstånd mellan brofundament och gatsten är ca 30-40cm, på den bredden ska cykeltrafik passera.

  ”En stad för alla”, sid 48:
  "Hinder på gångytor ska i möjligaste mån inte förekomma." 


  En Stad För Alla, sid 119:
  ”…stadens långsiktiga mål att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.”

  ”Ser du möjligheterna” står att läsa i en av Stockholms stads senaste kampanjer för att få fler att välja kollektivtrafik, gång eller cykel som vardagstransport. I Hammarby Sjöstad behöver Stockholms stad själva förstå och se möjligheterna, och hur cykelinfrastruktur ska byggas. Det går inte att prata ut medborgarna på något som inte finns.
  Det finns ett 20-tal tvärgator till de stora alleérna i Hammarby Sjöstad. Vid endast tre av dem (Henriksdalshamnen) har man låtit asfalten gå upp till trottoarkanten i en mjuk övergång till vändplatserna belagda med gatsten.
  Pollargatan
  Så här borde alla tvärgator se ut, inga kantstenar med höjdskillnader. Gatstenen borde bort också tas bort. Pollargatan i Henriksdalshamnen.


  Cykeln i Staden” och ”En Stad För Alla” (handikappade) är två bra handböcker som Stockholms stad tagit fram, men som inte har använts i Hammarby Sjöstad. Därför har framtids- och miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad blivit ett cykelfiasko. Som staden stolt visar upp för internationella besökare.


  Hur Stockholms stad skriver om planerad trafik i Hammarby Sjöstad
  Ärendehantering

  xxx

  Uppdateringar

  xxx  2016-08-30

  Felskyltat vid Henriksdalskajen tillåter cyklister på trottoaren

  Gående och cyklande är många gånger irriterade på varandra när de möts på trottoaren vid Henriksdalskajen. Båda hävdar att de har rätt, och det har de. Det är skyltningen som är felgjord.
  När cyklande kommer från Henriksdalskajen och ska söderut mot Lugnets Allé är det skyltat gång och cykelbana (GC-bana). Dessutom saknas avfasad ramp för cyklande ner på cykelfältet för fortsatt färd mot Lugnets Allé. Kommer de cyklande från andra hållet saknas skylt för gång och cykelbana.  Cyklande trafikanter borde istället ledas ner på cykelfältet som den gula pilen här, mellan övergångsstället och lyktstolpen. Kompletterat med en fasning/ramp ner till cykelfältet, precis till vänster om lyktstolpen.


  Trafikplanering för cykeltrafik brister i hela Hammarby Sjöstad

  Stadens papperskampanjer för ökad cykling är bra, men det behövs också byggas för cykeltrafik. Det går inte att prata ut cyklande på något som inte finns. Det behövs ökad kunskap om cykeltrafik hos både beslutande politiker, beställande förvaltningar och entreprenörer. Idag finns fler beslut om cykelsatsningar än någonsin, det är mycket bra. Det är dock från en mycket låg nivå, fortfarande är det bara en mycket liten del av cykelinfrastrukturen i Stockholm som håller godtagbar standard. Budgeten för cykelsatsningar behöver ökas och det är fortsatt viktigt att det byggs med rätt kompetens. Det krävs för att klara målet att bli en ledande cykelstad inom rimlig tid. Avgörande är också lyhördheten och samarbetsförmågan mellan politiken och tjänstepersonerna.  Ärendehantering

  Datum xxx Mail till xxx


  Läs mer om Hammarby Sjöstad

  Uppdateringar  xxx
  2016-08-27

  Hammarby sjöstad blockerad för cykeltrafik varje dag

  Cykelfälten i Hammarby sjöstad är blockerade av felparkerade bilar varje dag, men Stockholms stad väljer att förneka det, istället för att åtgärda och lösa problemet. 

  Trafikkontorets parkeringsavdelning tycker att parkeringsbevakningen av cykelfälten fungerar bra. Trots att trafikkontoret har tagit del av all dokumentation om den dagliga blockeringen av cykelfält säger de i princip - "Nej då det fungerar bra".


  Här finns alla konstruktiva förslag hur Stockholms stad kan öppna cykelfälten så de är fria att använda av de cyklande.

  Läs här


  Dokumenterade felparkerade fordon i cykelfälten i Hammarby Sjöstad.   160907 Postnord, Fruktdealen, Hammarby Allé


  160907 Textilgatan


  Foto Ola Larsson


  160906 Miljöbud blockerar Lumatorget

  160905 Mat Hem, "Jag får inte plats" svarar föraren.


  Foto Björn Billung

  Postnord blockerar cykelfält regelmässigt

  160905

  160904

  Foto Björn Billung
  160903 cykelfältet ständigt blockerat under en och samma cykeltransport, foton/observation  Johan Flodeldh


  Foto/observation Johan Flodeldh


  Foto/observation Johan Flodeldh


  Foto/observation Johan Flodeldh


  Foto/observation Johan Flodeldh  Foto/observation Johan Flodeldh


  Foto/observation Johan Flodeldh  160902 ICA-leverans i cykelfält
  Vilka instruktioner har era chaufförer att hålla sig till vid lossning/lastning?
  Bilen på bilden stod i cykelfältet (stoppförbud) 13.00, H-by Alle', Sjöstaden.
  Halva bilen på trottoaren och resten i cykelfältet, 100m från Ica butiken...
  Ica bidrar därmed till den ytterst dåliga attityden till cyklisters säkerhet och framkomlighet.
  Hur ser Ica på detta?
  Vänligen
  Björn Billung
  Superlokala Cyklandeombud i Stockholms Län.

  Svar från ICA:

  CA Vad bra att du lyfter frågan Björn! Våra chafförer ska givetvis följa trafikreglerna och jobba utifrån gällande lagar och medtrafikanters säkerhet. Jag har skickat detta vidare för information till de ansvariga här på ICA för transporten i just ditt område, så att de kan se över detta med chaufförerna. Önskar dig en trevlig helg! /Tove  160901 Kvalitetsfisk AB


  Stod i cykelfältet vid Lugnets allé. "Inte bästa stället att stå på", säger jag. "Så här är det i trafiken", svarar han och hoppar in. Jag hojar vidare, kommer 100 m, är ikapp fiskbilen. Han väntar på att jag ska cykla förbi, så han återigen kan ställa sig i cykelfältet, misstänker jag och stannar 10m bakom.
  Jag hör genom nedvevade rutan hur han gormar åt mig att passera. Ett par bilar stannar bakom honom, väntar, ökar trycket på fiskgubben. Han gormar på. Jag avvaktar... Till slut kör han upp hela bilen på trottoaren, med nosen mot väggen, spärrar allt!

  Foto Björn Billung

  Foto Felix Lyngander

  Foto Felix Lyngander


  160831 Under en och samma cykelfärd är cykelfältet blockerat på flera ställen, det är vardagssituationen, så ser det ut varje dag.


  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson
  Foto Ola Larsson


  160827 Taxi Stockholm
  160827
  160819

  Blockerar ramp upp över trottoarkanten för cyklande.
  Foto Björn Billung

  Foto Björn Billung

  Foto Björn Billung


  Foto Björn Billung

  Foto Björn Billung

  Postnord
  Posten, igen. Hammarby Allé, 11.30.
  "Jag har tungt att bära till många ställen..."
  Tystnade när jag inte trodde arbetsgivaren, AVARN eller trafikföreskriften ger honom rätt att stanna i cykelfält.

  Ringer postnords presstjänst - hon vägrar ge mig en adress att skriva min fråga till...
  "Jag kollar vem som kan svara på din fråga, hen ringer dig. Kan vara så att vi har tillstånd..."

  Foto Björn Billung


  Hammarby Allé 160819 16.25

  Foto Ola Larsson  Lugnets Allé 160819 16.05

  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson  Hammarby Allé, 8.30.Bergholms Transport AB.

  Foto Ola Larsson

  Hammarby Allé/Skansbron 160819 8.35. Ekerö Möbler
  Ekerö möbler. Foto Ola Larsson

  160817
  Hammarby Allé utanför skolan vid Luma Park. 8.35 Naus Åkeri AB
  Foto Ola Larsson
  160816 Hammarby Allé

  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson

  Foto Ola Larsson  160815

  Foto Björn Billung

  Foto Ola Larsson

  Foto Michael Jansson


  160812 Hammarby Sjöstad, Textilgatan, 12 aug kl 14.50 Postnord

  Foto Ola Björling  160810 Postnord

  Foto Björn Billung

  160810
  10 aug. 2016, GB-bilen i cykelfältet H-by Sjöstad. Bad chauffören ställa sig in på P-rutan. "Lite slarvigt" tyckte han själv. 3 minuter senare passerar han mig och parkerar en gång till i cykelfältet. Jag mailade GB och fick detta svar: Case # 05035714 GB Glace
  konsumentkontakt

  Hej Björn,
  tack för dina frågor. Chaufförerna har tydliga instruktioner på hur de ska uppträda i trafik och butik. Om det finns en lastzon ska denna användas och cykelfälten bör inte användas för lossning av glass från glassbilen. Informationen är även framförd internt. Önskar dig en fortsatt härlig tisdag!
  Med vänlig hälsning Sara Konsumentkontakt, GB Glace. Unilever Sverige AB Svetsarvägen 15, Box 1056 SE-171 22 Solna  160808

  Foto Ola L
  160728 Schenker

  Foto Björn Billung  160706


  Foto Björn Billung  Foto Björn Billung

  Foto Björn Billung  160622


  Foto Björn Billung  160610

  Foto Björn Billung

  Foto Björn Billung

  Foto Björn Billung
  160518

  Foto Tomas Eriksson

  Foto Tomas Eriksson

  Polisinsats

  Foto Björn Billung  151201
  Foto Björn Billung
  Foto Björn Billung


  Foto Björn Billung


  Foto Björn Billung

  Foto Björn Billung


  Foto Björn Billung