2016-11-27

Exempel Birger Jarlsgatan, bygge blockerar cykelstråk

Ett exempel när regionalt cykelstråk blockeras farligt av ett bygge, och trafik Stockholm inte vill skicka omedelbar åtgärd. Här finns risk för invalidiserande skador för cyklande, särskilt i mörker.Huvudled för cykeltrafik. Risk för invalidiserande skador.
Foto Fredrik S161021 På Birger Jarlsgatan 110 blockerar material till byggställning huvudleden för cykeltrafik. Ingen varselmarkering eller omledning finns. För cyklande är det en risk för invalidiserande skador, särskilt i mörker. Trafik Stockholm låter förstå att omedelbar röjning av hinder bara behöver ske på bilväg, för bara där finns "fara för tredje man"


Jon Jogensjö Trafik Stockholm: Gatujouren skickar vi bara på kvällstid.
Operatören resonerar vidare i stil med att omedelbar åtgärd görs bara på bilväg, för där kommer bilarna i högre hastigheter. Operatören resonerar vidare att här är det mera som skräp på cykelbanan, och underförstått det är inte lika viktigt.Gilla2den 21 oktober kl 12:54

Jon Jogensjö Jag resonerar vidare och frågar om de inte skickar akuta insatser på dagtid? Hur skulle ni göra om en lastbil tappade en byggställning på Drottningholmsleden?
Operatören svarar ja då ringer jag vår samordnare som tar det vidare. Jag: Kan du inte ringa din samordnare nu? Operatören: Jo det kan jag göra.Gilla11den 21 oktober kl 12:57Har redigeratsLäs mer om brister i felanmälningssystemet i Stockholms stad

Uppdateringar

xxxTrafik Stockholm brister i kunskap om cykeltrafik

Trafik Stockholm har avgörande brister i kompetens om cykeltrafik. Det är särskilt allvarligt eftersom felanmälningar bedöms där innan entreprenör kontaktas för åtgärd. Sen gör entreprenören en egen bedömning, och entreprenörerna saknar också till avgörande del kompetens om cykeltrafik.


Regionalt cykelstråk. Omedelbar åtgärd beställs bara
för biltrafik svarar trafik Stockholm.Ofta uteblir åtgärd när medborgare felanmäler i cykelärenden i Stockholms stad. En av orsakerna är hur Stockholms stad organiserat hanteringen av felanmälningar, och att avgörande delar i den organisationen saknar rätt kompetens om cykeltrafik. Felanmälningar om akuta hinder passerar trafik Stockholm. Där saknas till avgörande del kompetens om cykeltrafik och risker för cykeltrafik, och rätt åtgärd uteblir. Även om ett ärende skickas vidare till entreprenören, saknar även entreprenören till avgörande del kompetens om cykeltrafik, och rätt åtgärd uteblir. Detta är dokumenterat.


"Cykla inte när det är mörkt"

Det häpnadsväckande svaret ger trafik Stockholm istället för att beställa åtgärd, när prioriterat cykelstråk blockeras farligt.
Läs ärendet här


Prio cykelstråk blockeras farligt av bilar.Trafik Stockholm måste få utbildning i cykeltrafik

Förvaltningschef Jonas Eliasson måste starta internutbildning för trafik Stockholm. Den utbildningen behöver tas fram av en extern aktör med lång erfarenhet och kompetens av cykeltrafik. Trafikroteln och trafikborgarrådet Daniel Helldén behöver ge det uppdraget till trafikkontoret att trafik Stockholm ska internutbildas.


trafik Stockholm


Entreprenörer behöver utbildning om cykeltrafik

De entreprenörer som trafik Stockholm kontaktar behöver utbildning om cykeltrafik.


En handbok om cykeltrafik behöver tas fram för trafik Stockholm

En handbok med riktlinjer och exempel behöver tas fram till trafik Stockholm och de entreprenörer som anlitas av trafik Stockholm. Ännu bättre är om det finns en nationell handbok, det är onödigt att städer tar fram egna handböcker, det blir en onödig kostnad. Många bra handböcker finns redan i olika kommuner. Även hos VTI finns mycket färdigt material att läsa om cykeltrafik.Läs mer om brister i Stockholms stads felanmälningssystem


Kontaktuppgifter för felanmälning i hela länet

Ärendehantering

Ärendenummer trafikkontoret SY1611280911FFW, trafikverket #357528
161127 Mail till trafikroteln, förvaltningschef Jonas Eliasson, trafik Stockholm, trafikverket
161201 Trafikverket svarar att det inte är en trafikverketfråga över huvud taget.
161205 Replik/följdfråga frun Cyklandeombud till trafikverket
161205 Svar från trafikkontoret
161205 Följdfråga från Cyklandeombud till trafikkontoret

Uppdateringar


161205 Replik till trafikkontoret

Hej tack för svar ang kompetensbrister i Trafik Stoclholm.
Tack för trafikkontorets arbete att förbättra för cykel som vardagstransport i Stockhlms stad. 

Jag har försökt återskapa konversationen i ärendet längst ner.

Superlokala Cyklandeombud har svårt att förstå svaret att systemet inte är beroende av operatörens kunskap om trafikslag. I våra dokumenterade ärenden är det just operatörens brist på kunskap som gör att rätt åtgärd uteblir. Eller menar trafikkontoret att denna brist på kunskap sitter i de styrande åtgärdsplanerna som finns i systemet? 

Vi tror tvärtom att operatörerna besitter stor erfarenhet och kunskap om trafik, och att det är avgörande för resultatet. Problemet är att det brister avgörande i kunskap om specifikt cykeltrafik hos operatörer och ledning, och sannolikt även i åtgärdsplan i det tekniska systemet, samt hos utförande entreprenörer. 

En oberoende extern part med lång erfarenhet om cykeltrafik behöver utreda detta, och ta fram förslag på åtgärder både i utbildning och översyn av åtgärdplaner i systemet.

Hur ser åtgärdsplanerna ut i dagsläget? 
Vem skriver åtgärdsplanen?
I vilken omfattning tar entreprenören eget beslut om åtgärd?
I vilken omfattning är trafikverket delaktig i Trafik Stockholm? Trafikverket själva svarar att detta över huvud taget inte är en fråga för trafikverket.


Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534
161205 Svar från trafikkontoret
Hej Jon,
Tack för din synpunkt!
På Trafik Stockholm så tar operatörer emot felanmälningar inom en rad olika områden, inte bara cykel. De agerar på dessa utifrån de åtgärdsplaner som finns inlagda i deras tekniska system. Systemet är alltså inte beroende av operatörernas kunskap om cykeltrafik eller andra trafikslag.
Jag har förmedlat din synpunkt vidare till ansvarig.

Med Vänlig HälsningJxxxxx, handläggareTrafikkontoret Stadsmiljöwww.stockholm.se
161205 Replik från Cyklandeombud

Hej tack för svar om kompetensbrister hos Trafik Stockholm.

Hur kan kompetensbrist i Trafik Stockholm inte vara en Trafikverketfråga när Trafikverket är med och driver Trafik Stockholm? 


Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534
161201 Trafikverket svarar, de har inget att göra med detta alls.Från: xxx, PLsts
Skickat: den 1 december 2016 12:45
Till: Diariecenter Region Stockholm <stockholm@trafikverket.se>
Ämne: SV: Trafik Stockholm behöver internutbildning om cykeltrafik
Skickat: den 1 december 2016 12:45Till: Diariecenter Region Stockholm <stockholm@trafikverket.se>Ämne: SV: Trafik Stockholm behöver internutbildning om cykeltrafik Det är inte en Trafikverksfråga överhuvudtaget, det är högst tveksamt om det kan anses ingå i vårt uppdrag att ge den här typen av utbildningar som ju faller inom ramen för Mobility Management. Däremot är frågan viktig och högst relevant. Det finns andra aktörer som kan vara lämpade att tillmötesgå behovet. Stockholms stad har säkerligen själva bland sina trafikplanerare kompetens och vilja att göra detta. Man kan också prova med det nyinstiftade Cykelkansliet som lyder under landstinget. Kontaktperson där är Björn Sax Kajser. Cykelkansliets huvuduppdrag är att samordna berörda aktörer så att det regionala cykelvägnätet förverkligas. Med vänlig hälsning Dxxxxsamhällsplanerare, samordnareCiv.ing. dxxxxxx@trafikverket.seDirekt: 010 123 91 xx Trafikverket Region Stockholm172 90 SundbybergBesöksadress: Solna Strandväg 98Telefon: 0771-921 921www.trafikverket.se


2016-11-23

Stockholms felanmälningssystem kan effektiviseras

Stockholm stads felanmälningssystem har potential att effektiviseras. Idag är det svårt eller omöjligt för medborgarna att förstå när trafikkontorets svarar, vilket ärende det egentligen handlar om. Trots år av påpekanden från engagerade medborgare, sker ingen förbättring.


När trafikkontoret svarar till medborgarna i anmälda ärenden kan det vara svårt eller omöjligt att förstå vilket ärende det handlar om. En vanlig dialog omöjliggörs när trafikkontoret alltid svarar med noreply-adress. medborgarna måste då skicka nytt mail för att få svar på frågan om vilket ärende svaret handlar om. Då läggs tid på onödig administration hos trafikkontoret istället för att arbeta med ärenden.


Noreply-adress fungerar inte för dialog


Eftersom trafikkontoret använder noreply-adress som avsändare i dialog, måste medborgaren klippa ut text från tidigare mail och rekonstruera en fungerande och användbar dialog. Det är mycket svårt att förstå varför trafikkontoret inte använder de enkla färdiga lösningar för dialog i ärenden, som används av många andra stora aktörer. Det finns stor variation mellan olika tjänstepersoner. Vissa bifogar sin egen mailadress, och vissa svarar bara med "trafikkontoret".Så här kan ett svar se ut från trafikkontoret. Medborgaren får påbörja ett detektivarbete för att förstå vilket ärende det gäller. Kopiera ärendenumret, klistra in i sökrutan i sitt mailprogram, och hoppas på att det finns ledtrådar i något tidigare bekräftelsemail.Effektivare med publika felanmälningar

Om felanmälningar visas publikt på karta skulle det effektivisera administrationen. Då kan en medborgare se på kartan om det redan finns en felanmälan i samma ärende på samma plats. I appen tyck till skulle en person kunna antingen bara klicka +1 eller lägga till nya uppdaterade bilder, eller addera ytterligare material. Istället för att 10 personer lägger tid på att göra anmälan i samma ärende, kan 10 personer gör 10 olika anmälningar.


Ärendehantering

2014 Denna brist är felanmäld under många år från många medborgare
2015 Denna brist är felanmäld under många år från många medborgare
161123 Ny uppmaning till trafikkontoret att förbättra dialogfunktion i felanmälningar. För kännedom även till trafikroteln och till förvaltningschef Jonas Eliasson
161125 Svar från trafikkontorets IT-samordnare


Uppdateringar


161125 Replik från Cyklandeombud

Toppen!
Låt oss som cyklar "med cykeldäcken i asfalten" vara med i processen, istället som det varit tidigare att trafikkontoret utvecklar egna lösningar utan kontakt med användarna, vilket riskerar ge en lösning som inte riktigt fungerar, som sedan behöver göras om, till ökad kostnad. 
Dessutom blir det riktigt effektivt när felanmälan är publik på karta. 
Då ser andra felanmälare om samma ärende redan är felanmält, direkt på plats i mobilen. Nya felanmälare kan då välja att klicka +1, eller addera nya uppdaterade bilder och ytterligare info om ärendet. 
Då kan 10 medborgare felanmäla 10 olika ärenden, istället för att 10 medborgare felanmäler i samma ärende. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534161125 Svar från trafikkontorets IT-samordnare


Till: Superlokala cyklandeombud Stockholms län Kopia: Jonas Thörnqvist Jonas Eliasson
SV: Svårt förstå vilket ärende ni svarar på
Hej,Vi ser över hur vi kan utveckla och förbättra vår tjänst och en del i det arbetet är återkoppling till anmälaren.Det pågår flera aktiviteter. Under 2017 planerar vi att införa återkoppling av felanmälningar direkt i Tyck- till tjänsterna för trafik- och utemiljö (mobilappen och formuläret på stockholm.se).Vi ser också över alternativet att införa en tjänst liknande ”Mina ärenden” som innebär att anmälaren kan följa sina ärenden direkt i Tyck-till tjänsten.Tyvärr kan jag inte informera om när tjänsten ”Mina ärenden” kommer att införas. Men vi kommer också att införa att handläggarna får möjlighet att infoga den ursprungliga beskrivningen i svaret för att underlätta för de som anmäler flera ärenden.
Som du nämner är det inte lämpligt att svaret inte innehåller namn på handläggaren som svarat. Vi kommer att påminna handläggarna om kontorets rutin för signaturer, det vill säga att handläggarens namn ska finnas med i svaret. 
Hälsningar xxxxxIT-samordnare/IT-projektledareTrafikkontoret/Administrativa avdelningen/IT-enhetenFleminggatan 4, Box 8311, 104 20 Stockholm
www.stockholm.se
www.stockholm.se161123

Mail till trafikkontoret, trafikroteln och förvaltningschef Jonas Eliasson

Från: COS [mailto:cyklandeombudstockholm@gmail.com]
Skickat: den 23 november 2016 11:43
Till: Funktion TK Trafikkontoret
Kopia: Jonas Thörnqvist; Jonas Eliasson
Ämne: Svårt förstå vilket ärende ni svarar på


Hej!
Tack för det arbete trafikkontoret gör för att förbättra för cykling i Stockholm.

Med trafikkontorets nuvarande system för felanmälan är det ibland svårt och ibland omöjligt att förstå vilket ärende som svaret handlar om. Det gör att onödig tid läggs på att reda ut vilket ärende trafikkontoret svarar på. Här finns potential att effektivisera. Stora variationer finns, vissa tjänstepersoner svarar med egen mailadress bifogad, andra svarar bara med avsändaren ”trafikkontoret”.

Här är ett exempel

"Ärendenummer xxxxxxx
Vi ser över hur vi kan förbättra platsen
Trafikkontoret"

I detta exempel kan det vara omöjligt för anmälaren att förstå vilket ärende det handlar om. 


Denna systematiska brist är väl känd och påtalad av många under lång tid, men det åtgärdas inte av trafikkontoret.

I många andra organisationer är det enkelt att följa en dialog i ett ärende. I trafikkontorets system kommer svar från noreply-adress vilket i sig omöjliggör fortsatt dialog. Den medborgare som driver ett ärende får istället själv leta upp tidigare mail, klippa ut och klistra in och återskapa dialogen för att ge bilden av ärendet. 

Det här måste åtgärdas och effektiviseras, det kommer att frigöra tid att åtgärda ärenden, istället för som idag där tid riskerar försvinna på onödig administration. 


Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534


2016-11-17

Havererad snöröjning vid vägarbeten

Snöröjning vid vägarbeten fungerar inte bra i Stockholm. Trots intensiva uppmaningar redan förra säsongen är bristerna delvis samma. Trafikkontorets ledning av snöröjning behöver ny organisation, internutbildning om cykeltrafik i vinterväglag, samt organisation för kvalitetskontroll av underhåll.Långholmsgatan blockerad för många cyklande

Även snöröjning vid vägarbete har havererat. I exemplet ovan är cyklande med funktionsvariationer uteslutna. Liksom föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp. Seniorcyklande med trehjuliga cyklar är blockerade. Leveranstrafik med lastcykel blockeras.


Brister förra säsongen åtgärdades inte, istället förnekades bristerna av trafikkontoret

Läs om bristande snöröjning längs omledningen Åkeshov/Ängbyplan januari 2016.

Januari 2016 Åkeshov/ÄngbyplanVägarbetet slussen, Stockholms kanske mest trafikerade cykelstråk 


november 2016, fyra dagar efter snöfall


Byggarbete på regionalt cykelstråk Sturegatan


Sturegatan en vecka efter snöfall

Läs mer om havererad snöröjning november 2016Goda exempel


  • Vägarbete Västertorp utfört så att sopsaltning fungerar
  • Västerbronedfarten skottades för hand av byggjobbarna 9 november


Entreprenörer glömmer ibland skylta till förarna i sopsaltarmaskinerna


Vid vägarbeten glömmer ibland entreprenörer att skylta där cykelbanan börjar att sopsaltarmaskinen inte kan passera. Då måste sopsaltaren backa långa sträckor, det går sällan att vända ett långt ekipage. Ibland ställer byggentreprenörer ut skyltar lite hur som helst på sopsaltade cykelstråk, och då kan inte sopsaltaren passera. Det saknas rutiner för att informera byggentreprenörer om vilka krav det finns när det gäller fordon för underhåll på cykelbanan, som tex sopsaltarmaskinen.

Ärendehantering

161117 Mail till trafikkontoret


Uppdateringar

161115 Bygget Lindhagensgatan, regionalt cykelstråk


161111 Västerbron norra vägarbetet
2016-11-16

Ledning av snöröjning havererade före, under och efter snöfallet

Fem dagar efter snöfallet är det fortfarande stora brister i snöröjningen på prioriterade stråk och huvudstråk i Stockholms stad. Nu är det dags att omorganisera trafikkontorets ledning av snöröjning, göra nya avtal och starta utbildning.


Cykelstråket används som snöupplag

[texten uppdateras]

De förare jag pratat med som kör snöröjningsfordon är de mest engagerade yrkespersoner jag mött, med mycket hög yrkesskicklighet. De är hjältar som ofta jobbar dygnet runt när det behövs för oss trafikanter. 
Men något är galet i avtal och ledning från trafikkontoret. Fem dagar efter stora snöfallet 9 november är betydande delar av prioriterade cykelstråk och huvudstråk fortfarande blockerade helt eller delvis. Många cykelstråk är underdimensionerade, därför är det avgörande att hela bredden röjs från snö. Det är lika viktigt att gångbanor intill cykelstråk röjs, annars väljer de gående att använda cykelstråket om det är bättre.


Snöröjning havererade både FÖRE, UNDER och EFTER stora snöfallet 9 november.Under snöfallet 9 november var i princip alla prioriterade cykelstråk ofarbara

läs kartläggningen här

Efter snöfallet 9 november är avgörande delar av prioriterade cykelstråk ofarbara 5 dagar efter snöfalletVasabron helt blockerad, används som förvaring av snö


Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik blockerad


Prioriterat stråk Sveavägen blockerat
Ärendehantering

161116 Mail till trafikkontoret och trafikroteln
Uppdateringar

xxx
2016-11-15

Green blockerar alla körfält på huvudled

Green landscamping blockerar alla körfält på prioriterade cykelstråket och gångbanan när de gör ett parkarbete längs väg 275 Drottningholmsleden. De skulle lika gärna kunna använda vägen för motortrafik, och då skulle motortrafiken ändå ha tre körfält kvar. Har Green tillstånd för blockeringen?
Hur ska föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp komma förbi? Hur ska cyklande med funktionsvariationer komma förbi? Hur ska äldre med rullator komma förbi?

Arbetet utförs på den gröna remsan närmast väg 275. Arbetet skulle kunna göras från den vägen istället, och motortrafiken skulle ändå ha 3 körfält kvar. Nu är istället alla körfält blockerade av Green.


kartlänk


Ärendehantering

161115 Mail till trafikkontoret


Uppdateringar


xxx
2016-11-14

Sthlms största huvudled för cykel stängd, 4 dagar efter snöfall

En av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik är blockerad, fem dagar efter snöfallet. Trots det hittills största mediala trycket på trafikkontoret misslyckas de. Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE skottar själva.foto MOVEBYBiKE


Läs hela kartläggningen om snöfallet 9 november, i princip alla cykelbanor var oframkomliga

Foto Cyklandeombud

[texten uppdateras]

Fem dagar efter snöfallet 9 november är ett av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik blockerat för cyklande. Särskilt utsatta är cyklande seniorer, cyklande med funktionsvariationer, föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp. Trots en extremt stor uppmärksamhet i media lyckas trafikkontoret inte säkra det prioriterade cykelstråket förbi Slussen.Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE skottar själva


Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE levererar gods året runt i alla väder.
– Vi passerar där 20 gånger per dag säger Jeppe D Larsen. Vi skottar vid slussen för att förbättra framkomligheten.
Jeppe D Larsen driver Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE i Stockholm.
Snöfallet 9 november i mediaSnöfallet 9 november Tranebergsbron
foto Cyklandeombud


Ärendehantering

161114 Mail till trafikkontoret och trafikroteln i stadshuset.Uppdateringar


161114 fem dagar efter snöfallet är Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik blockerad.