2016-10-24

Cykelstråk leds utför stentrappa Hägersten

Nu är det åtgärdat, men entreprenören Otera riskerade invalidiserande skador för cyklande på cykelstråket förbi Hägerstensbadet . Cykeltrafiken hänvisades till att volta utför en stentrappa utan förvarning. Trafikkontoret har inte krävt vite.


Från film av Jakob Humle

Jakob Humle filmade sträckan och felanmälde att entreprenören hade gjort en omledning för cykeltrafik utför en stentrappa. Ingen varning alls fanns för stentrappan, och risken var stor att en cyklande skulle ha voltat utför trappen och riskerat invalidiserande skador. 


kartlänk

Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel utesluts och utsattes för stora risker

Med en omledning utför en stentrappa utesluts föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp. Äldre med seniorcyklar utesluts också, samt cyklande med funktionsvariationer. Entreprenören Ramudden/Otera struntade i TA-planen

Så här ser TA-planen ut, som ignoreras av entreprenören.


Inte första gången entreprenören Otera gör farliga omledningar för cykeltrafik. 

Vid Ulvsundavägen fanns risk för livshotande olyckor när Otera gjorde omledning. Inte heller då krävde trafikkontoret vite.Läs mer härEntreprenör


Ärendehantering

161004 Felanmält SY1610041915RIS och SY1610041905EVR
161005 Inte åtgärdat
161006 Anmält till trafikstyrningen via Trafik Stockholm
161006 Ytterligare felanmälan från Cyklandeombud SY1610060914TQB
161007 Krav på att belägga entreprenör med vite skickas till trafikkontoret
Läs mer om farliga vägarbeten • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar


 • Uppdateringar  161010
  Asfalt på rampen över trappan.

  Foto Jakob Humble  161009
  Ramp med grus täcker stentrappan

  Foto Olof Essle  161007 
  Hela omledningen borttagen


  161006
  Omledningspilen är flyttad så att huvudleden för cykeltrafik leds utför en lerig stig

  Foto Roger Gustafsson  161006
  Svar från trafikkontoret
  "Jag har skickat dina synpunkter till de som är ansvariga för arbetet för besvarande. Det förslag som de skickat in till trafikkontoret innebär att de skulle ha gjort en separat asfalterad ramp som en förlängning av cykelbanan och vi har inte godkänt att man leder GC-trafik utmed en trappa."


  161006
  Ny felanmälning från Cyklandeombud 

  161005
  Ingen ändring har skett, trots den omedelbara risken för invalidiserande skador.

  Foto Carl Wistedt

  161004
  Cyklandeombud har gjort en tidigare felanmälning i samma arbete, men resultatet blev risk för invalidiserande skador.

  Thomas Egrelius Men åååhhhh. Även för mig blev det en överraskning på väg hem igår men jag valde att fortsätta rakt fram förbi skyltarna på den ordinarie banan eftersom jag mötte en cyklist där som bekräftade att det funkade. I morse testade jag omledningen åt andra hållet. Skulle inte vilja ta den slänten med en lastcykel eller med cykelvagn med barn i...

  Om det inte är så att det ska fortsätta gräva i GC-banan där det nu är avstängt förstår jag inte varför de gjort omledningen. Det lär vi väl bli varse om...

  För någon vecka sedan skickade jag följande felanmälan till TK:

  "Just nu är gc-tunneln under Personevägen vid e4/E20 avstängd. Generellt bra skyltat, men omledningen kunde skyltas något bättre när man kommer från bron/mickelsbergsvägen.

  Själv vet jag att jag kan svänga höger efter att ha passerat över Personevägen för vidare färd in mot stan. Men här om dagen fick jag hjälpa annan cyklist som blev förvirrad.

  Omledningen är skyltad typ "välj annan väg mot västertorp" och sedan orange pilar enbart mot västertorp. Men om jag ska in mot stan via hökmossen ska jag ju inte till västertorp.

  Mitt förslag är att pilen mot västertorp på andra sidan Personevägen ersätts med två pilar som har text. Pil åt vänster med text Mot västertorp, och en pil åt höger med text Mot Västberga/Liljeholmen.

  Den lilla förbättringen gör det mycket tydligare för cyklister och fotgängare utan lokalkännedom.

  Motsvarande oil som pekar mot mickelsbergsvägen/bron med text Fruängen vore också bra när man kommer från både Hökmossen och Västertorp.

  Handböckerna för omledning av cyklister och fotgängare vid arbeten är tydliga på punkten att skyltningen skall vara tydlig och inte gå att missförstå. Jag tycker inte skyltningen här uppfyller dessa krav. "

  Nästa dag ringdes jag upp av en person på TK som glatt meddelade att han skickat det vidare till entreprenören som i sin tur höll med och tyckte det var ett bra förslag och att de skulle åtgärda. Resultatet blev alltså detta...

  Om det inte är så att det ska fortsätta gräva i GC-banan där det nu är avstängt förstår jag inte varför de gjort omledningen. Det lär vi väl bli varse om...
  För någon vecka sedan skickade jag följande felanmälan till TK:
  "Just nu är gc-tunneln under Personevägen vid e4/E20 avstängd. Generellt bra skyltat, men omledningen kunde skyltas något bättre när man kommer från bron/mickelsbergsvägen.
  Själv vet jag att jag kan svänga höger efter att ha passerat över Personevägen för vidare färd in mot stan. Men här om dagen fick jag hjälpa annan cyklist som blev förvirrad.
  Omledningen är skyltad typ "välj annan väg mot västertorp" och sedan orange pilar enbart mot västertorp. Men om jag ska in mot stan via hökmossen ska jag ju inte till västertorp.
  Mitt förslag är att pilen mot västertorp på andra sidan Personevägen ersätts med två pilar som har text. Pil åt vänster med text Mot västertorp, och en pil åt höger med text Mot Västberga/Liljeholmen.
  Den lilla förbättringen gör det mycket tydligare för cyklister och fotgängare utan lokalkännedom.
  Motsvarande oil som pekar mot mickelsbergsvägen/bron med text Fruängen vore också bra när man kommer från både Hökmossen och Västertorp.
  Handböckerna för omledning av cyklister och fotgängare vid arbeten är tydliga på punkten att skyltningen skall vara tydlig och inte gå att missförstå. Jag tycker inte skyltningen här uppfyller dessa krav. "
  Nästa dag ringdes jag upp av en person på TK som glatt meddelade att han skickat det vidare till entreprenören som i sin tur höll med och tyckte det var ett bra förslag och att de skulle åtgärda. Resultatet blev alltså detta...Sluta gillaSvara1den 5 oktober kl 10:47  161004 
  Cyklandeombud uppmärksammar trafikborgarrådet Daniel Helldén om systematiska brister vid vägarbete på cykelbanor. Även Trafikredaktionen P4 Stockholm kontaktas, men de prioriterar trafik på huvudled för cykel mycket lågt.  2016-10-21

  Felbyggt nyanlagt cykelstråk i Blåsut, staden förnekar

  Nybyggda huvudstråket förbi busshållplatsen Sofielundsvägen följer inte stadens egen handbok om bredd på cykelbana. Stockholms stad vilseleder och förnekar istället för att åtgärda.

  Superlokala cyklandeombud har uppmärksammat den nyanlagda delen av huvudstråket förbi en busshållplats i Blåsut. Dubbelriktad huvudstråk ska vara 2,5 m. Istället byggs cykelstråket med en bredd på 1,12m förbi busshållplatsen.


  Huvudstråk för cykeltrafik  4,5 meter bred refug, massor med plats finns

  Refugen mellan motortrafikens körbanor är 4,5 meter bred. Det finns massor med plats att använda för framkomlighet. Ytan för motortrafik är designad för gruvtruckar i monsterklass med 5 meters bredd. Ändå finns bara 1,12 meter för dubbelriktad cykeltrafik.

  Dubbelriktad cykelbana ska vara 2,5 meter bred. Vid högre behov av framkomlighet ska bredden vara 3,25 meter. 


  Stockholms stad handbok Cykel i staden 2009

  Stockholms stad handbok cykel i staden 2009
  Läs mer om när Stockholms stad bygger fel i nyproduktion
  Stockholm stads handbok

  Ärendehantering

  Våren 2016 felanmälning ärendenummer SY1610041846SNE
  161020 Svar från trafikkontoret: Inga fel är gjorda, lösningen behålls.
  161021 Replik från Tomas Eriksson


  Uppdateringar

  xxx

  161021 Replik från Tomas Eriksson


  Hej

  Platsens utformning har inte ändrats sedan i våras förutom att en stolpe med reflexer har tillkommit som varnar för räcket när man kommer cyklandes i västlig riktning. I östlig riktning saknas reflexstolpe trots att cykelbanan är dubbelriktad. Dock kommer ytterligare en reflex hjälpa föga om du får möte och tvingas gira in i räcket eller vägkanten.

  Cykelbanan är på det smalaste stället 112cm plus 30cm plattläggning/marginal mot räcket. Enligt Stockholms stads eget dokument Cykel i Staden från 2009 ska en dubbelriktad cykelbana vara 2,5 meter i bredd. Platsen som sådan lider inte av utrymmesbrist, exempelvis är mittrefugen 4,5 meter bred med trädplantering. Det finns även bilparkering som tar upp ca. 3 meter medan körbanan för bilarna är cirka 5 meter. Hur kan då cykelbanan endast få 1.12 meter? Cykelbanan är också klassad som huvudstråk som dessutom ansluter till ett pendlingsstråk, alltså avsedd för höga flöden av cyklister.
  Enligt detta dokument gjordes inventeringen av busshållplatserna 2012, det är samma år som Stockholms Cykelplan antogs vilket gör det svårt att tro att ritningarna redan var klara innan nuvarande regler började gälla.
  http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1777038...

  Jag ber dig att bifoga samtliga ritningar och beslutet i ärendet.

  mvh Tomas Eriksson  161020 Svar från trafikkontoret

  Hej Tomas!
  "Tack för din synpunkt.
  I och med att busshållplatsen flyttades för att få plats med det nya övergångsstället blev det en avsmalning av cykelbanan. I våras var platsen inte färdigbyggd men nu ska det inte vara några problem för snöröjningsfordon och sandsopningsfordon att ta sig fram.
  Ritningarna till platsen gjordes klara innan våra nuvarande regler om bredd osv på cykelbanor fanns. Det är beklagligt att det är smalt men för närvarande finns inga planer på att göra om den nyligen färdigställda platsen.

  2016-10-17

  Stadsdelsförvaltningar på twitter

  En del stadsdelsförvaltningar har funnits på twitter i många år. Kan det vara en kanal att driva cykelärenden? 
  Vissa beslut om cykelinfrastruktur ligger hos stadsdelsförvaltningarna. Tex underhåll av cykelbanor. 
  Länkar till stadsdelsförvaltningarnas twitter

  Andra twitterkonton i Stockholms stad
  Läs mer om ärenden hos stadsdelsförvaltningar
  Andra kommuners twitter


  2016-10-14

  Gatsten på Henriksdalsallén avskräcker gående och cyklande

  Henriksdalsallén i Hammarby Sjöstad är skyltad som ett 18 meter brett gångfartsområde. Men gående, handikappade, föräldrar med barnvagnar och cyklande får trängas på två 1,5 meter breda betongtrottoarer. Resten av allén, 15 meter, har bilar och växter fått, olämplig gatsten har lagts överallt. De flesta gående, cyklande och bilförare uppfattar gångfartsområdet som en vanlig gata.  Gatsten avskräcker gående och cyklande karta

   Trafikförordningen 10 kap. 8 §, Lokala trafikföreskrifter: "En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan."  SKL om gångfartsområde


  Sveriges komuner och landsting, SKL, skriver i en PDF, okt 2014: Utöver det som står i TF 10 kap. 8 § finns ingen norm för utförande. Däremot har överklagade beslut gett fingervisningar: Man kan inte utforma området med olika banor och samtidigt tro att det fungerar som ett område där gående ska lämnas företräde. Med olika banor blir det väldigt tydligt att gående inte ”nyttjar hela ytan”.  Boende i området uppfattar inte detta som gångfartsområde


  De tiotal gående som intervjuats i Henriksdal ser området som just ”gata och trottoarområde”, inte Gångfartsområde. De använder aldrig ”gatan” när de ska gå ut i området. Uppskattningsvis håller sig minst 90 procent av oskyddade trafikanterna till betongtrottoarerna, särskilt den som löper utmed bostadshusen och entréerna (till vänster i bilden nedan).

  – Man vill ju vara lite smidig och inte utmana bilisterna med att gå mitt i allén säger en pappa som bor i området. Här nere vid hamnen skäms jag lite mindre om jag går mitt på gatan. Pappans lilla son verkade hålla med.


  Henriksdalsallén är utformad som en vanlig gata,
  inte som gångfartsområde 


  En mamma i området ska över korsningen vid Pollargatan. Hon tar i på skarpen och varnar barnen för bilarna på Allén.
  Vet du om att det är Gångfartsområde? undrar jag när hon passerar mig.
  – Jo, men många bilister vet inte det, syns ju inte precis, ser ut som en vanlig gata, säger hon.

  En barnfamilj från Kungsholmen såg inte heller något Gångfartsområde.
  – Trottoarkanten längs allén och all gatsten ser ut som en vanlig gata med trottoarer på två sidor, säger föräldrarna.  Chalmers om gångfartsområde


  I ett examensarbete från Chalmers (2007) ”Gångfartsområden - Förutsättningar och utformning för en trafikmiljö på de gåendes villkor, är de inne på samma linje som de jag pratat med men pekar dessutom på Boverkets och andras föreskrifter vad gäller offentliga ytor, att de ska vara till för alla:


  • Allmänna platser ... ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.” BFS 2011:5, ALM 2, 1 § och 8 kap. 12 § första stycket PBL (2010:900).
  • Gångytor: Ska vara jämna, fasta och halkfria, 7 §
  • Öppna ytor ex. torg och p-platser: Asfalt, betongmarkplattor och släta stenhällar är lämpligt
  • Fysiska hinder: … ojämn markbeläggning… och trottoarkanter skall undanröjas. BFS 2003:19 12§
  • P-platser för rörelsehindrade: ”Beläggningen skall vara fast, jämn och halkfri.” BFS 2004:15 16§  Chalmers slutsatser: ”En användning av regleringsformen "Gångfartsområde" förskjuter perspektivet på gatumiljön från bilisten mot den gående människan, ... Genom att skapa trafikmiljöer som prioriterar andra trafikanter framför bilister kan delar av stadens trafikytor bli sociala vistelseplatser istället för barriärer ... Regleringsformen gångfartsområde skall förbehållas miljöer där avsikten är att skapa just trivsamma, sociala vistelsemiljöer med de gående i fokus..”
  Henriksdalsallén uppfyller inte kraven för gångfartsområde. Kartlänk


  Befintlig utformning av Henriksdalsallén följer inte kraven för gångfartsområde


  Henriksdalsallén är totalt 18 meter bred. På varsin sida om allén finns en smal betongtrottoare á 1,5 meter + 0,45 meter gatsten. Bilväg inklusive parkeringsplatser har en bredd av 8,3 meter. Växter får 5,8 meter.

  Från handboken Cykeln i Staden: "Viktigt att utforma cykelvägnätet för en jämn hastighet utan onödiga stopp eller hinder". När trottoarerna är släta och övrig yta är gatsten, leder det ofta till att cyklande och gående väljer den släta trottoaren.  Gående väljer trottoaren

  Den plana men smala ytan på trottoaren är som en magnet, den ytan drar till sig gående, löpare, barnvagnar, rullatorer, rullstolar och cyklande trafikanter. In i det sista, likt ett chickenrace, håller sig de flesta kvar på den planaste ytan.
  Första tjing på smala betongtrottoaren:
  Barn/äldre, barnvagnar/rullstolar, gående.


  Gatan ligger oftast öde, enstaka bilar passerar. Med matkassar på cykeln vill man inte ut i gatstenen och förstöra frukt, grönt, ägg och annat ömtåligt. Den ojämna ytan behöver bytas ut för att vara godtagbar för cykeltrafik.


  Exploateringskontoret ratar kunskap och styrdokument

  Stockholms Stad prioriterar kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik för att öka framkomligheten och för att klara miljömålen. När staden bygger gångfartsområden för att öka gångtrafik och cykeltrafik är det häpnadsväckande att kunskap och styrdokument om gångfartsområden ratas. Istället försämras framkomlighet för gångtrafik och cykeltrafik med gatsten och kanter. Rullstolsburna, gående, löpare, vanliga cyklande med matkassar på styret och barn bakom sig, föräldrar med lastcyklar eller cykelsläp, handikappade armcyklister, leveranstrafik med lastcyklar, samtliga dessa trafikanter behöver släta ytor för godtagbar framkomlighet.  Vad svarar exploateringskontoret?


  – Nu är det redan byggt, det blir för dyrt att rätta till, svarar exploateringskontoret.

  I teorin har Stockholms stad alltså haft all kunskap och alla ambitioner på plats. Men i praktiken har de planerat och byggt tvärtom. Gångfartsområdet i Henriksdal blev bara en ”Tummetott”, en extremt bred gata för bilar där gående, handikappade och cyklister inte är välkomna. Så bygger man inte en mjuk inkluderande hållbar stadsdel där tanken var färre bilar och att boende mer skulle gå, cykla och åka buss eller tvärbana. Det blev bara en tjusig flopp av all gatsten.
  Stadens styrande dokument  Handboken En stad för alla utkom i juni 2008 och skrevs under av cheferna för trafikkontoret och tillgänglighetsprojektet. Målsättningen var Världens mest tillgängliga huvudstad 2010 med utgångspunkt i FN:s 22 standardregler. ”En miljö som är bra för personer med funktionsnedsättningar är också bra för alla andra”, står det bl.a i handboken.

  Användning och omfattning: ”För att föregå med gott exempel bör staden tillämpa handbokens innehåll i sina egna program, planer, projekt och fastigheter.”

  Bygg rätt från början: ”För att lagkrav och målsättningar ska kunna uppfyllas måste tillgänglighet och användbarhet finnas med redan från början i översikts- och detaljplanearbete samt när bostäder, gatu- och parkmiljöer utformas och byggs.”

  Tillgänglighet och användbarhet: ”Nuvarande bygglagstiftning syftar till att tillgänglighet och användbarhet ska vara naturliga delar i grundutförandet.”

  Mark- och Exploateringsavtal: ”Enligt stadens markanvisningspolicy ska byggherren följa beslutade generella krav av kommunfullmäktige eller exploateringsnämnden. Det kan exempelvis gälla att göra ute- och inomhusmiljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.”


  Vad behöver göras? 

  • Henriksdalsallén i Hammarby sjöstad behöver delvis göras om för att öka framkomlighet för gångtrafik och cykeltrafik. Trafikkontoret och exploateringskontoret behöver låta en aktör med lång erfarenhet av cykeltrafik och gångtrafik utreda vilka åtgärder som behövs längs Henriksdalsallén.
  • Framtida stadsplanering behöver implementera denna utrednings resultat, och börja använda handboken En stad för alla och andra befintliga handböcker, för att reducera dyra ombyggnationer, och för att inte fördröja stadens mål att öka framkomlighet med cykel och gångtrafik.

  Ärendehantering


  xxx
  Läs mer om gångfartsområde


  Läs mer om gatsten på cykelbana
  Uppdateringar


  xxx  2016-09-28

  Yrkeskunskap saknas i avspärrning vid Åkeshov

  Cykeltrafiken stängs av vid Åkeshov simhall utan rätt utförd omledning för cykeltrafik. Yrkeskunskap ersätts av amatörmetotoder. Föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp utesluts.


  Stockholms stad renoverar Åkeshovs simhall, med entreprenören struntar i att leda om cykeltrafiken på ett yrkesmässigt sätt. Istället används amatörmetoder. Barnvagnar kan inte möta en trehjulig cykel. Föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp eller lastcykel kan inte mötas. Cyklande med funktionsvariationer kan inte möta barnvagn eller lastcyklar.


  från city möt cyklande av handtextade skyltar  Trots att utrymme finns tilldelas gångtrafik och cykeltrafik endast en smal fålla.


  Från Vällingby mot city ska cykeltrafik och gångtrafik samsas på en smal fålla.   Läs mer om omledning för cykeltrafik


 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga • Ärendehantering


  160928 felanmält till trafikkontoret
  Uppdateringar
  160928 Nu är skylten om cykelbana i riktning mot Vällingby övertäckt.  Cykeltrafik får ingen omledning, bara uppmaningen "välj annan väg"  "Gatan avstäng, välj annan väg"

  2016-09-10

  Sveavägens cykelfält blockeras dagligen

  Sveavägen är en av alla gator i Stockholm där cykeltrafiken är ständigt blockerad. Varför klarar inte stadens trafikborgarråd att sätta in tillräckligt med parkeringsvakter? Trafikkontoret förnekar bristerna och svarar att inga nya åtgärder behövs.
  [texten uppdateras]
  Sveavägens cykelfält blockeras dagligen av leveranstrafik och privat trafik, trots att det är ett prioriterat cykelstråk. Varför klarar inte trafikkontoret att säkra cykeltrafikens framkomlighet, trots en omfattande kampanj från Cyklandeombud? Varför klarar inte trafikborgarrådet och trafikroteln att säkra framkomligheten för cykeltrafiken? Varför förnekar trafikkontoret bristerna och svarar att inga problem finns?


  Foto Johan Flodeldh


  Läs mer om Cyklandeombuds kampanj för att häva den dagliga blockeringen av cykelfält i Stockholms stad.


  Ärendehantering

  Ärendenummer xxx
  Uppdateringar
  160826

  Foto Johan Flodeldh

  160826 Delfinbuss lämnar luckan rakt ut i cykelfältet, riskerar allvarliga skador för cyklande.

  Foto Johan Flodeldh  2016-09-09

  Pajaslösningar istället för yrkeskunskap vid Götgatan 12

  Entreprenören Serneke använder amatörmetoder istället för yrkeskunskap på Stockholms mest trafikerade cykelstråk i slutet på Götgatsbacken. TA-planen följs inte. Denna lekstuga skulle givetvis inte tillåtas på Essingeleden eller centralbron.


  Ingen TA-plan finns för plastbanden. Foto/observation Rikard


  Det börjar med att entreprenören Serneke spärrar av cykelstråket med plastband, istället för att göra en riktig omledning med pilar och hänvisningar. Ingen TA-plan finns för detta. Cyklandeombud ringer upp en arbetsledare på Serneke som svarar "vi har inget med pilar att göra".

  "Vi har inget med pilar att göra"

  Trafikkontorets avdelning för markupplåtelse hittar inget tillstånd, polisen hittar  heller inget tillstånd. Däremot finns en TA-plan. TA-planen följs inte av entreprenören Serneke, inte i etableringsfasen och inte efter etablering heller. Skyltar som informerar om kommande bygge några veckor innan byggstart har heller inte använts. Det brukar vara vanligt vid större huvudstråk.

  Serneke använder amatörmetoder för omledning av Stockholms mest trafikerade cykelstråk.


  Efter att arbetsplatsen är etablerad följs fortfarande inte TA-planen. Serneke struntar helt i yrkesmässiga lösningar och väljer hobbylösningar. De målar lite med sprejfärg på ett hörn som sticker ut, istället för rätt skyltar. Staket som spärrar av saknar pilar och reflexer.

  Skyltar för gångtrafik från slussen saknas.
  Räcker singelkörfält för Stockholms mest trafikerade cykelstråk? Har trafikkontoret gjort en analys av trafikflödet?


  De cykelfält som nu finns på totalt 3,5 meter klarar bara en cyklande i varje körriktning, och södergående trafik uppför backen blockeras dessutom av en betongfot. Här behövs minst dubbla led med cyklande i varje körriktning för att klara framkomligheten. Första dagen utan skyltar som krävs enligt TA-planen orsakade kaos, cykelstråket fylldes av gångtrafik.
  Med ytterligare en meter, alltså 4,5 meter, skulle framkomligheten kunna fördubblas. Med 4,5 meters bredd finns plats för två cyklande i varje körriktning. 


  "Fullt med fotgängare på vägen hem. Folk som kommer nere från bussarna vid Södermalmstorg rundar bara träbaracken och fortsätter. Som på Arsenalsgatan."

  Foto/observation Cyklistbloggen/ Christian Gillinger

  Räcker ytan för gångtrafik när uteservering tar halva bredden på gångbanan?

  Vad gör trafikkontoret?


  Trafikkontoret är medvetna om att byggföretag ofta brister i kunskap om omledning av trafik. Dessutom har trafikkontorets handläggare otillräcklig tid för att hinna kontrollera TA-planer på plats. Detta är arbetsledningen på trafikkontoret väl medvetna om. Här borde således trafikkontoret ge sina handläggare extra möjligheter att kontrollera kunskapsnivå för byggföretag, när det handlar om Stockholms mest trafikerade cykelstråk, samt kontrollera utförande på plats. Alternativt låta ett särskilt företag sköta omledningen. Platsen är att jämföra med Essingeleden för biltrafik, eller Centralbron för biltrafik. Där skulle givetvis ingen få för sig att dra ett plastband rakt över vägen utan rätt omledning.  Läs mer om arbetsplatser på cykelbanor


 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga • Ärendehantering

  160908 Anmälan mailad till trafikkontoret, ärendenummer SY1609081228XRL
  160908 Mail till entreprenören Serneke med rekommendation att anlita extern kompetens omedelbart för omledningen av trafiken.
  160909 Sernekes arbetschef svarar, men förstår inte att etableringen gjordes fel.
  160926 Trafikkontoret svarar efter 2 veckor om blockerande uteserveringen.


  Uppdateringar


  160926
  Efter nästan tre veckor kommer ett livstecken från trafikkontoret, trots att det är Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Men ingen direkt handling, de bara skickar synpunkten vidare till polisen.

  Hej,
  Det finns ett utfärdat polistillstånd för uteservering på denna yta sedan tidigare. Jag vidarebefordrar dina synpunkter då det är polisen som kan återkalla tillstånd. De tittar på platsen utifrån trafik, ordning, säkerhet.

  Med vänlig hälsning,
  xxxx xxxx, markupplåtare
  Trafikkontoret  160913 Avspärrning enligt TA-planen av gångtrafik saknas fortfarande, gående väljer cykelbanan istället.
  Uteserveringen som blockerar halva gångtrafiken är fortfarande kvar. Bredden tillåter knappt mötande gångtrafik, och än mindre två mötande med barnvagn.
  Entreprenören misslyckas med tydlig omledning, gångtrafikanter väljer cykelbanan istället.


  160909 Replik från Cyklandeombud

  Hej nnn tack för svar.

  Självklart behövs yta för ett arbete, men det ska ske yrkesmässigt, och här har Serneke arbetat utan yrkeskunskaper. Har personalen rätt utbildning eller var det nonchalans som var orsaken till att etableringen gjordes fel?

  Med vänlig hälsning

  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  160909 Sernekes arbetschef svarar

  Hej Jon
  Vi har också uppmärksammat några brister som vi jobbar med idag att lösa. Vi har för avsikt att innan dagens slut fått alla lösa trådar på plats så vår etableringar i enlighet med godkänd TA plan. Det är ju som du förstår inte vår avsikt att ställa till onödiga problem för våra trafikanter, men vi är tvungna att ta delar av gatan i anspråk för att kunna genomföra entreprenaden som i förlängningen kommer stockholmarna till gagn
  Med vänlig hälsning, nnn nnn Arbetschef SERNEKE   160908 Trafikredaktionen P4 uppmärksammar trafikstörningen


  TA-planen