2017-04-25

Gott men farligt med slang över cykelstråk till pub

En god dryck gör det farligt för cyklande på ett av stadens mest trafikerade cykelstråk. En öl-leverantör skulle sannolikt inte få för sig att dra en slang över Essingeleden på samma sätt. 


Kablar och slangar på cykelbana har orsakat personskador, sjukhusvård och sjukskrivningar för cyklande trafikanter. Kablar ska alltid dras i luften eller dras i rör under asfalten. Vid Liljeholmsbrons påfart södergående har en leverantör av dryck dragit en slang rakt över huvudled för cykeltrafik. Puben Lion Bar är kunden, vid Långholmsgatan 40.
Leverantören heter Bibab, Bryggeritransport i Bergslagen.


Exempel när cyklande skadas allvarligt av kablar och slangar på asfalt
Lösningar  • Tankbilar kan ha en liten enkel utfällbar kran som cykeltrafik kan passera under. 
  • Vid återkommande leveranser kan rör dras under asfalt, med luckor. 
Läs mer Ärendehantering


170425 Anmälan till trafikkontoret, ärendenr SY1704251132ZCY
170426 Svar från TK Cyklande får acceptera slangar på huvudled
Uppdateringar170426 Replik från Cyklandeombud

Hej Exxxx

Tack för ditt svar, men jag vill veta vad staden har för regler för slangar över cykelstråk och trottoarer. Behövs något form av tillstånd, ta-plan, eller är det ok att dra slangar hur man vill över vägen?
Detta är en återkommande leverans och lösningen de har valt medför risk för skador för bland annat cyklande. Borde finnas bättre lösningar.

Slangen är ca 4-5 cm hög och stenhård. Sedan ligger den diagonalt i nedförsbacke över cykelbanan och risken är då att den rullar när man som cyklist försöker cykla över den med vurpa som följd.
Hur sedan rullstolsbundna, folk med lastcyklar, cykelvagnar, rollatorer m.m. skall ta sig förbi på säkert/enkelt sätt vet jag inte.

http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/04/gott-men-farligt-med-slang-over.html

mvh
Jonas Pannagel
Cyklande ombud


170426 Svar från trafikkontoret

Hej Jonas! Tack för din synpunkt. Jag vet ärligt talat inte om det finns regler kring detta men om det inte händer mer än då och då och slangen ligger där en kort stund under den procedur de håller på med då tycker jag att man får acceptera det även om slangen ligger över ett prioriterat cykelstråk. Det måste ju också vara möjligt för företag att leverera varor till olika verksamheter i staden. Du får vara litet generös även om det händer på din cykelväg. Om du insisterar på att få reda på vad som gäller rent lagligt får du återkomma. Med vänlig hälsning Exxxxx Kommunikatör

2017-04-24

Fortsatt usel trafikomledning för cykel vid Långholmsgatan

Arbetet med att bygga nya cykelbanan på Långholmsgatan fortsätter och entreprenören Peab fortsätter att inte imponera med usel trafikomledning för cykel.
Cyklande leds in på trottoaren och sedan måste ta en extremt trång sväng nerför en knappt 1m bred ramp, på andra sidan Pålsundsbacken väntar en lika smal ramp och fler 90-gradersvängar upp till västerbron. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel utesluts, att ta filerna för motortrafik är förenat med stora risker.Cykelbanan avstängd utan hänvisning, skulle det tillåtas för motortrafiken över Västerbron?


Tidigare besiktningar av arbetet på Långholmsgatan


Läs mer om arbeten på cykelbanorÄrendehantering


170424 Anmälan till trafikkontoret
Uppdateringar
Stockholm kastar pengar i sjön med bullerremsor Västerbron


Stockholms stad fortsätter att kasta pengarna i sjön när de anlägger bullerremsor vid nya cykelbanan längs norra Västerbroavfarten. Det finns inte ens beslut om att anlägga bullerremsorna, det görs godtyckligt.


[texten uppdateras]

Bullerremsor fungerar inte för cykeltrafik, VTI klassar det som säkerhetsrisk


Bullerremsor är designade för biltrafik. Att bara kopiera trafiklösningar designade för motortrafik och tro att det fungerar för cykeltrafik är märkligt.


VTI klassar bullerremsor som säkerhetsrisk


Sweco: studier i Lund


Koucky & partners 2017Trafikkontoret behöver uppdatering om lösningar för cykeltrafik


Trafikkontoret behöver således uppdatering om vad som är rätt utformad infrastruktur för cykeltrafik.Alternativa metoder att skapa uppmärksamhet vid övergångsställen finns klart på marknaden

Ärendehantering


170424 Felanmälan till trafikkontoret SY1704241458PSB
170426 Svar från TK, bullerremsorna är anlagda utan beslutUppdateringar


170426 Svar från TK

Hej!
Kontorets bedömning är att övergångsstället som länkar gångtrafiken mellan Västerbroplan/Västerbron och parken är ganska trafikerat och kan upplevas farlig för både gående och cyklister. Cyklister som kommer på den nya breda cykelbanan i nedförsbacken kan utveckla höga hastigheter och det kan vara svårt att se fotgängare som kommer från trappan i parken. Tanken är att linjerna ska påminna cyklisterna om att de ska vara extra uppmärksamma på platsen.
Kontoret kommer att utvärdera hur det fungerar på platsen.
Det finns inget formellt beslut om dessa bullerremsorna, en bedömning om de ska anläggas görs från plats till plats.
Med vänlig hälsning
Exxxx
KommunikatörI tjänsteutlåtande och genomförandebeslut ser det annorlunda ut, där finns bullerremsor för motortrafiken. Vad hände sen?


2017-04-23

Skyltar farligt mitt i cykelstråk Ulvsundavägen

Skyltar för biltrafiken placeras på huvudled för cykeltrafik. Stadens styrande dokument prioriterar cykeltrafik, men i verkligheten är motortrafik prioriterad när det gäller vägarbeten.


Hur ska föräldrar med lastcykel eller cykelsläp passera här?Cykelstråket längs Ulvsundavägen har Stockholms stad klassat som högsta tänkbara standard för cykeltrafik. Det kallas pendlingsstråk, och är dessutom prioriterat cykelstråk. Utöver det klassas det som regionalt cykelstråk. Det är som Essingeleden för cykeltrafik. I verkligheten fungerar denna klassning inte när det gäller vägarbete. Då är det motortrafiken som prioriteras som vanligt.

Kartlänk


Utbildning behövs för tjänstepersoner på trafikontoret


Stadens styrande dokument att prioritera cykeltrafik följs ofta inte i praktiken av trafikkontoret när det gäller trafikomledning av cykeltrafik. Här behövs utbildning, vilket Cyklandeombud har krävt länge och kommunicerat till politiker på trafikroteln.


SL placerar stolpe mitt i cykelstråket


Ärendehantering

Entreprenör Bäckström
Beställare Gasnätet Stockholm
Ärendenummer SL 2120422
Ärendenummer trafikkontoret SY1704241353LJJ

170321 Felanmält, skyltar som står i cykelbanan
170329 Trafikkontoret svarar "inga problem"
170423 Ny felanmälan SY1704241353LJJLäs mer om arbeten på cykelbanorPrioriterat cykelstråk

Kontaktuppgifter är ofullständiga
Uppdateringar


170423 Felanmälning till trafikkontoret, SL, kopia till Bäckström och Gasnätet Stockholm


170329 Svar från trafikkontoret

Hej skyltarna måste stå på cykelbanan för att körbanefilerna är för smala inga problem tycker jagMVH xxx


170321 Felanmälning av skyltar som står i cykelbanan


2017-04-13

Farliga brister vid vägarbete Kontrollvägen

Staket utan reflexer riskerar personskador för cyklande i korsningen Kontrollvägen/Diamantbacken pågår ett vägarbete sedan en tid tillbaka. Oklart om entreprenören ens har en godkänd plan för trafikomledning.


Arbetet har flera brister, trottoarkant saknar ramp, (utspetsning), reflexer saknas på stängsel som är placerade på cykelbanan, pilar med hänvisning saknas.

Tydlig markering av stängsel är extremt viktigt för att undvika att någon av misstag cyklar in i dem med allvarlig skada som följd.
Även utspetsningar är viktigt för att alla skall kunna ta sig fram, och utan att riskera fallolycka. Just nu är det svårt för trafikanter med cykelvagn, lådcyklar, liggcyklar och även vanliga cyklar att ta sig upp över kanten. Alternativet just nu är att cykla på trottoaren.
I dag är sandhögen borta, men varken sandhögen eller staket är markerade med reflexer.
Ordinarie cykelbana går enligt blåa strecket i bilden.

Trottoarkant utan utspetsning. Svårt för trafikanter med cykelsläp,
liggcyklar, lastcyklar eller armcyklar att ta sig fram här.


Korsningen Kontrollvägen/Diamantbacken
kartlänk


Läs mer om farliga vägarbeten ÄrendehanteringÄrendenummer: SY1704131117QAH, samt kontakt direkt med TrafikkontoretUppdateringar

2017-03-22 Mailat trafikkontorets avdelning för tillstånd och trafikstyrning och begärde ut TA-plan, samt skickade med bilder från platsen.

2017-04-13 Mailade trafikkontoret igen, då jag inte fått återkoppling

2017-04-13 Följande svar kommer från trafikkontorets tillståndsavdelning:
"Hej!

Jag hittar ingen ta-plan för denna plats.

Den ligger i närheten av ett jobb som har en ta-plan och som troligen har samma beställare.

Det behövs dock ingen ta-plan för att notera uppenbara fel:

Självklart skall du ha utspetsning och självklart måste troaxstängsel märkas ut med reflexer om någon riskerar att cykla in i dem, hänvisning bör dock ske innan så att man får ett bättre val.

Jag kommer meddela detta till den som jag gissar har detta arbete och be dem förbättra detta samt be dem återkomma med ta-plan för denna del, eller ange eventuellt giltig sådan för denna plats.

Med vänliga hälsningar

XXXX XXXX, trafikingenjör.
Trafikkontoret, Tillstånd, Trafikstyrning"2017-03-22

Cykelstråk farligt blockerat, godkänt av trafikkontoret

En svart vägg utan omledning blockerar huvudled för cykeltrafik vid Stureplan. Trafikkontoret i Stockholms stad har godkänt blockeringen efter en "samlad bedömning".
[texten uppdateras]

Den farliga blockeringen på Birger Jarlsgatan 21 är placerad på ett pendlingsstråk för cykeltrafik. Här ska det vara högsta standard för cykel. Entreprenören har inte ens satt ut reflexer på den svarta väggen. Det finns risk för personskador. Denna lösning skulle vara helt otänkbar om det var en huvudled för motortrafik. Trafikkontoret har ännu inte lyckats presentera en godkänd TA-plan.kartlänkUtbildningbehov hos entreprenör och trafikkontoret


För att förstå stadens styrande dokument om cykeltrafik behövs utbildning av entreprenörer och tjänstepersoner på trafikkontoret. Och för att undvika liknande farliga lösningar i framtiden. Entreprenörer behöver certifieras för att få arbeta på stadens mark.
Läs mer om arbeten på cykelbanor

Ärendehantering

Ärendenummer
SY1703181512CAY (Fredrik S)
SY1703181506GVM (Helena S)
SY1703211258PIY (Helena S)
SY1703221354NRP (Cyklandeombud)

170318 Anmälan till trafikkontoret SY1703181506GVM och SY1703181512CAY
170320 Svar från trafikkontoret markupplåtning
170321 Svar från trafikkontoret
170321 Ny fråga om dokumentation i ärendet SY1703211258PIY
170322 Cyklandeombud frågar om TA-plan för Birger Jarlsgatan 21
170322 TK svarar: hittar ingen TA-plan Birger Jarlsgatan 21
170323 Ännu ingen omledning
170324 Trafikkontoret svarar "en samlad bedömning"Enkla standardlösningar finns  • Behöver entreprenören/bygget verkligen denna yta? Ofta går det att hitta lösningar som inte blockerar trafik.
  • Rätt utförd omledning är en enkel lösning. Asfalterad omledning i samma plan som cykelstråket, utan höjdskillnader krävs. Den omledningen kan förläggas ut i körfält för motortrafik, där det finns gott om plats.
Uppdateringar


170324 Cyklandeombud begär att se ursprunglig TA-plan och tillstånd från starten av byggets etablering.

Hej Nxxx, 
tack för dokumenten som gäller från idag 170324
Vi skulle även vilja se bilagor som polistillståndet hänvisar till:
De villkor som meddelats av Stockholms stad (bilaga BE) och Trafikkontorets yttrande (bilaga 1) ska följas. 
Hur såg tillståndet och alla dokumenten ut för byggetableringen från start, alltså innan 170324?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
170324 Entreprenören tar bort delar av den blockerande väggen på cykelstråket, rätt skyltning saknas fortfarande

Foto Helena S


170324 Trafikkontoret skickar nyproducerade polistillstånd och skiss, som har skapats efter anmälan från Cyklandeombud.

Hej!
Jag bifogar polistillståndet samt tillhörande skiss.
Efter att ha stämt av med ansvarig på trafikkontoret har det initialt gjorts en bedömning att TA-plan inte behövs. Efter att ha blivit uppmärksammade angående den faktiska utbredningen i cykelbanan har åtgärder vidtagits för att ta bort etableringen ur cykelbanan. Det ska vara åtgärdat under dagen. Byggetableringens placering utifrån bifogad karta kräver inte TA-plan enligt ansvarig på trafikkontoret.

Vänliga hälsningar,
Nxxxx, markupplåtare

Nytt polistillstånd från 170324


Ny skiss, från 170324
170324 Cyklandeombud fortsätter fråga efter godkänd TA-plan

Tack Nxxx för svar

Kan du skicka TA-planen och polistillstånd?
Tycker du och trafikkontoret att trafikomledningen är rätt och yrkesmässigt utförd, enligt de handböcker som finns om trafikomledning?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö170324 Trafikkontorets markupplåtare svarar

Hej! Ursäkta sent svar. Platsen har innan yttrande skickats till polisen fått godkänt utifrån en samlad bedömning från trafikkontoret. Reflexer ska sitta på etableringen vilket nu är åtgärdat av tillståndshavaren. 
Inkomna synpunkter gällande gaturummets funktion är mycket värdefulla för att staden ska fungera på bästa möjliga sätt. I och med förlängningen av tillståndet minskas ytan för etableringen. Arbetet med att minska ytan har redan påbörjats och förväntas vara klar under dagen. Då kommer etableringen inte längre inkräkta på cykelbanan.
 Vänliga hälsningar,Nxxx Bxxx, markupplåtare170322 Trafikkontoret hittar ingen TA-plan för Birger Jarlsgatan 21

Hej,
Jag hittar ingen TA-plan med adress Birger Jarlsgatan 21. Pågår det ett arbete där? Vet du vad det är för typ av arbete?
HälsningarTxxxxx, TrafikingenjörTrafikkontoret, Tillstånd/TrafikstyrningBox 8311, 104 20 StockholmTelefon: 08-508 E-post: www.stockholm.se/schakt170322 Cyklandeombud uppmanar att göra omledning för cykeltrafik

Hej!
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm
Vid Stureplan finns ett pendlingsstråk för cykeltrafik, där trafikkontoret godkännt att en svart vägg står mitt i cykelstråket och blockerar. Det är inte ok, det är en farlig lösning som saknar omledning. Här behövs omedelbar omledning ut i biltrafiken. 
För att undvika liknande misstag behövs utbildning om cykeltrafik. Och kanske en enkel förtydligande guide om hur stadens styrande dokument om cykeltrafik ska omsättas i praktiken vid tillstånd för markupplåtelse.
Läs om alla detaljer här via länken
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

170320 Svar från trafikkontoret enheten för markupplåtning

"Placeringen har godkänts inom trafikkontoret men reflexer ska absolut sitta på planket. Jag kontaktar tillståndshavaren för att få detta åtgärdat. Etableringen kommer även att tas bort i månadsskiftet."

Cykelbanan längs Birger Jarlsgatan är ett pendlingsstråk,
där ska det vara högsta tänkbara standard.
2017-03-19

Entreprenör placerar stolpe mitt på cykelstråk Hornsbergs strand

En stolpe med skylt om stoppförbud för motortrafik har nyligen placerats på cykelbanan vid Hornsbergs strand. Stolpar är aldrig lämpliga att placera mitt i cykeltrafiken.
Foto: Elin F


Stadens tekniska handbok anger att stolpen ska placeras 40 cm in på gångbana. Där blir stolpen ett hinder för gångtrafik.


Från handboken Cykeln i staden


kartlänkLäs mer om stolpar som placeras fel 


Där stolpen är placerad är det ett huvudstråkÄrendehantering


170318 Felanmäld till Stockholms stad
Uppdateringar