2017-03-22

Cykelstråk farligt blockerat, godkänt av trafikkontoret

En svart vägg utan omledning blockerar huvudled för cykeltrafik vid Stureplan. Trafikkontoret i Stockholms stad har godkänt blockeringen efter en "samlad bedömning".
[texten uppdateras]

Den farliga blockeringen på Birger Jarlsgatan 21 är placerad på ett pendlingsstråk för cykeltrafik. Här ska det vara högsta standard för cykel. Entreprenören har inte ens satt ut reflexer på den svarta väggen. Det finns risk för personskador. Denna lösning skulle vara helt otänkbar om det var en huvudled för motortrafik. Trafikkontoret har ännu inte lyckats presentera en godkänd TA-plan.kartlänkUtbildningbehov hos entreprenör och trafikkontoret


För att förstå stadens styrande dokument om cykeltrafik behövs utbildning av entreprenörer och tjänstepersoner på trafikkontoret. Och för att undvika liknande farliga lösningar i framtiden. Entreprenörer behöver certifieras för att få arbeta på stadens mark.
Läs mer om arbeten på cykelbanor

Ärendehantering

Ärendenummer
SY1703181512CAY (Fredrik S)
SY1703181506GVM (Helena S)
SY1703211258PIY (Helena S)
SY1703221354NRP (Cyklandeombud)

170318 Anmälan till trafikkontoret SY1703181506GVM och SY1703181512CAY
170320 Svar från trafikkontoret markupplåtning
170321 Svar från trafikkontoret
170321 Ny fråga om dokumentation i ärendet SY1703211258PIY
170322 Cyklandeombud frågar om TA-plan för Birger Jarlsgatan 21
170322 TK svarar: hittar ingen TA-plan Birger Jarlsgatan 21
170323 Ännu ingen omledning
170324 Trafikkontoret svarar "en samlad bedömning"Enkla standardlösningar finns  • Behöver entreprenören/bygget verkligen denna yta? Ofta går det att hitta lösningar som inte blockerar trafik.
  • Rätt utförd omledning är en enkel lösning. Asfalterad omledning i samma plan som cykelstråket, utan höjdskillnader krävs. Den omledningen kan förläggas ut i körfält för motortrafik, där det finns gott om plats.
Uppdateringar


170324 Cyklandeombud begär att se ursprunglig TA-plan och tillstånd från starten av byggets etablering.

Hej Nxxx, 
tack för dokumenten som gäller från idag 170324
Vi skulle även vilja se bilagor som polistillståndet hänvisar till:
De villkor som meddelats av Stockholms stad (bilaga BE) och Trafikkontorets yttrande (bilaga 1) ska följas. 
Hur såg tillståndet och alla dokumenten ut för byggetableringen från start, alltså innan 170324?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
170324 Trafikkontoret skickar nyproducerade polistillstånd och skiss, som har skapats efter anmälan från Cyklandeombud.

Hej!
Jag bifogar polistillståndet samt tillhörande skiss.
Efter att ha stämt av med ansvarig på trafikkontoret har det initialt gjorts en bedömning att TA-plan inte behövs. Efter att ha blivit uppmärksammade angående den faktiska utbredningen i cykelbanan har åtgärder vidtagits för att ta bort etableringen ur cykelbanan. Det ska vara åtgärdat under dagen. Byggetableringens placering utifrån bifogad karta kräver inte TA-plan enligt ansvarig på trafikkontoret.

Vänliga hälsningar,
Nxxxx, markupplåtare

Nytt polistillstånd från 170324


Ny skiss, från 170324
170324 Cyklandeombud fortsätter fråga efter godkänd TA-plan

Tack Nxxx för svar

Kan du skicka TA-planen och polistillstånd?
Tycker du och trafikkontoret att trafikomledningen är rätt och yrkesmässigt utförd, enligt de handböcker som finns om trafikomledning?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö170324 Trafikkontorets markupplåtare svarar

Hej! Ursäkta sent svar. Platsen har innan yttrande skickats till polisen fått godkänt utifrån en samlad bedömning från trafikkontoret. Reflexer ska sitta på etableringen vilket nu är åtgärdat av tillståndshavaren. 
Inkomna synpunkter gällande gaturummets funktion är mycket värdefulla för att staden ska fungera på bästa möjliga sätt. I och med förlängningen av tillståndet minskas ytan för etableringen. Arbetet med att minska ytan har redan påbörjats och förväntas vara klar under dagen. Då kommer etableringen inte längre inkräkta på cykelbanan.
 Vänliga hälsningar,Nxxx Bxxx, markupplåtare170322 Trafikkontoret hittar ingen TA-plan för Birger Jarlsgatan 21

Hej,
Jag hittar ingen TA-plan med adress Birger Jarlsgatan 21. Pågår det ett arbete där? Vet du vad det är för typ av arbete?
HälsningarTxxxxx, TrafikingenjörTrafikkontoret, Tillstånd/TrafikstyrningBox 8311, 104 20 StockholmTelefon: 08-508 E-post: www.stockholm.se/schakt170322 Cyklandeombud uppmanar att göra omledning för cykeltrafik

Hej!
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm
Vid Stureplan finns ett pendlingsstråk för cykeltrafik, där trafikkontoret godkännt att en svart vägg står mitt i cykelstråket och blockerar. Det är inte ok, det är en farlig lösning som saknar omledning. Här behövs omedelbar omledning ut i biltrafiken. 
För att undvika liknande misstag behövs utbildning om cykeltrafik. Och kanske en enkel förtydligande guide om hur stadens styrande dokument om cykeltrafik ska omsättas i praktiken vid tillstånd för markupplåtelse.
Läs om alla detaljer här via länken
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

170320 Svar från trafikkontoret enheten för markupplåtning

"Placeringen har godkänts inom trafikkontoret men reflexer ska absolut sitta på planket. Jag kontaktar tillståndshavaren för att få detta åtgärdat. Etableringen kommer även att tas bort i månadsskiftet."

Cykelbanan längs Birger Jarlsgatan är ett pendlingsstråk,
där ska det vara högsta tänkbara standard.
2017-03-19

Entreprenör placerar stolpe mitt på cykelstråk Hornsbergs strand

En stolpe med skylt om stoppförbud för motortrafik har nyligen placerats på cykelbanan vid Hornsbergs strand. Stolpar är aldrig lämpliga att placera mitt i cykeltrafiken.
Foto: Elin F


Stadens tekniska handbok anger att stolpen ska placeras 40 cm in på gångbana. Där blir stolpen ett hinder för gångtrafik.


Från handboken Cykeln i staden


kartlänkLäs mer om stolpar som placeras fel 


Där stolpen är placerad är det ett huvudstråkÄrendehantering


170318 Felanmäld till Stockholms stad
Uppdateringar

2017-03-15

Grusupptagning i länet 2017, hela listan

Här listar vi planerade datum för grusupptagning för kommuner i Stockholms län. Vilken kommun blir först i år? Grus är en säkerhetsrisk, 20% av singelolyckor för cyklande kan härledas till grus under april månad.
Eftersom grus är en säkerhetsrisk för cyklande behöver grusupptagningen ske tidigare. Under april månad stiger antalet singelolyckor relaterade till grus till 20%. Därför borde grusupptagningen vara klar innan april helt enkelt. Här finns ett behov att samordna hela länet, så att grusupptagningen sker samtidigt. Kan regionala cykelkansliet driva denna fråga?

Läs mer om säkerhetsrisker med grus på cykelbanor

Botkyrka


Har ännu inte uppdaterat hemsidan. Förra säsongen skulle det vara klar 1 maj.Ekerö 28 april


Sandsopning sker normalt veckorna 13 till 17. 28 april är sista datum i vecka 17Danderyd


Har ännu inte uppdaterat sin hemsida. I cykelplanen står senast 1 maj.Haninge


Datum oklart. Länk till kommunens sidaHuddinge 15 maj


Klart senast 15 majJärfälla 19 maj


Klara 19 maj v20, enligt detta schemaLidingö 7 april


Började 13 Mars, klart efter ca 4 veckor, 7 aprilNacka 25 april


Startar 20 mars, klart 25 aprilSollentuna 15 maj


Klara 15 maj.Solna 30 april


Klara 30 april
Stockholm 15 maj

Klara 15 maj.
Trafikkontoret uttalar sig i SVT. Dock finns inga frågor i ett brukarperspektiv från journalisten.Sundbyberg 15 maj


Klart 15 maj.Tyresö 15 maj


Börjar 15 april tidigast, klara 15 majTäby 15 maj


Klara 15 majTrafikverket


Har ännu ingen uppgift för Stockholms län.
Trafikverket om underhåll, bara 15% av kommunerna har godtagbart underhåll av cykelinfrastruktur i Sverige 2013.

170322 Fråga skickad till trafikverket

2017-03-14

Slalom för cyklande Hjorthagsmotet

Slalombanan i korsningen Hjorthagsmotet är svår att förstå. Hur har trafikingenjören tänkt här? I vilken handbok för cykeltrafik finns denna lösning förordad? Är det trafikverket eller trafikkontoret som beslutat om slalombanan?
Slalombanan för cykeltrafik i kornsingen Hjorthagsmotet är onaturlig och saknar logik. Det finns en visuellt naturlig fortsättning på cykelbanan, men det är gångbanan. Det blir extra förvillande. 90 graders rät vinkel används för regionalt cykelstråk

Här ska det vara högsta tänkbara standard för cykeltrafik. Det är pendlingsstråk, dessutom prioriterat cykelstråk och regionalt cykelstråk. Där har en yrkesperson ritat in en rät 90 graders vinkel. Andra yrkespersoner har godkänt den lösningen. Ytterligare yrkespersoner har byggd lösningen. Ingenstans har någon dragit i nödbromsen. I vilken handbok finns denna lösning för cykeltrafik? På insidan av den räta 90 graders vinkeln är en stolpe placerad. Cyklande som svänger lutar sig i en kurva, inte heller den kunskapen finns hos entreprenören.

Personen cyklar utanför den tänkta cykelbanan. 

Vem har ritat denna trafiklösning och varför?


Vilket är syftet med dessa onaturliga svängar?

Ärendehantering


170314 Fråga skickad till trafikverket och trafikkontoret
Ärendenummer trafikkontoret SY1703141009BJD
Ärendenummer trafikverket #395445
170316 Trafikverket svarar: Trafikkontoret är ansvariga
Uppdateringar170316 Trafikverket svarar i mail.

Hej Jon!
 Tack för ditt mejl.
 Cykelbanan som du avser i mejlet hör till det kommunala vägnätet så du behöver kontakta Stockholms stad.
Om du svarar på detta meddelande är det viktigt att du inte ändrar i ämnesfältet för att ditt svar ska hamna rätt.
Med vänlig hälsning
Cxxxx Exxxxx
Kundtjänsthandläggare
Telefon: 0771-921 921
2017-03-12

Cykeltrafik existerar inte i trafikläget

Att bilen ofta är norm för regionens förvaltningar märks även i rapportering av trafikläget. Stockholms stad hänvisar till sajten trafiken.nu och där existerar knappt störningar för cykeltrafiken. I hela Stockholmsregionen finns en enda störning noterad för cykeltrafik.
I verkligheten finns många fler störningar i cykeltrafiken. Rapporter om störningar för biltrafiken fungerar däremot bra, över 100 störningar är aktuella där. Trafiken.nu hävdar att de ger information om alla trafikslag på sin sajt, men det stämmer inte riktigt med verkligheten."Veckans trafik" behöver mer information för cyklande.


Den bloggliknande delen "veckans trafik" ger varje vecka en sammanfattning om trafiksituationen i Stockholmsområdet, det är en mycket bra ambition.  Men "veckans trafik" behöver inkludera cyklande trafikanter bättre. Det är sällan trafikhinder för cykeltrafiken nämns. När trafiken.nu tipsar om hinder vid olika evenemang och ger förslag på alternativa färdmedel till tex melodifestivalen på Friends arena nämns inte cykel över huvud taget. 

Vem driver trafiken.nu?


Trafiken.nu är en del av Trafik Stockholm, och är ett samarbete mellan Trafikverket och Stockholms stads trafikkontor. Här finns förklaringen varför störningar i cykeltrafik knappt finns på kartan. Trafik Stockholm har dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Trafikverket har dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Stockholms stads trafikkontor har till viss del också dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Biltrafik är fortfarande normen för Trafik Stockholm, Trafikverket och till viss del Stockholms stads trafikkontor. 
Lösning för att trafiken.nu ska rapportera störningar för alla trafikslag


  • På kort sikt kan trafiken.nu redan idag börja rapportera om störningar för cykeltrafik. Rapporter om störningar för cykeltrafik finns lättillgängligt och publikt via Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län. 
  • På lång sikt behöver Trafik Stockholm, Trafikverket samt Stockholms stads trafikkontor utbildning om cykeltrafik. De behöver ändra organisationen så att störningar i cykeltrafiken också kan rapporteras. 


Det finns annan bra information för cyklande på trafiken.nu

Det finns dock ett pågående arbete att öka informationen för cykeltrafik. Trafiken.nu har flera kartor för cyklande. Bland annat en karta där cykelstråk som sopsaltas finns angivet, det är mycket bra.


Ärendehantering


170312 Mail till trafiken.nu
170315 Svar från trafiken.nuUppdateringar170315 Svar från trafiken.nu

Hej Jon, Tack för ditt meddelande och för att du använder Trafiken.nu. Jag vidarebefordrar informationen till berörda för ev åtgärd. Hälsningartrafiken.nu/stockholm - ett samarbete mellan Stockholms stad, Trafikverket och Trafik Stockholm170312 Mail till trafiken.nu

Hej!
I rapporteringen av störningar i trafiken finns knappt störningar för cykeltrafik alls. På kartan just nu hittar vi bara en notering om cykeltrafik. 
Störningar i cykeltrafiken finns lättillgängligt och publikt hos Superlokala cyklandeombud i Stockholms län. 
Vänliga Hälsningar
Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län
via Jon Jogensjö

2017-02-21

Dödsrisk när entreprenör tvingar ut cyklande i mötande trafik

Cyklande tvingas ut i mötande trafik på Kolonnvägen, norr om Ritorps ishall i Solna. Dessutom i lera. Att låta barn cykla här är att utsätta dem för dödlig fara. Entreprenören bärgade en vält lastbil på byggarbetsplatsen intill, hoppas ingen skadades när den välte. [texten uppdateras]

Fordonen på cykelstråket skulle bärga en lastbil som vält inne på arbetsplatsen där Peab är entreprenör. Hoppas att ingen skadades när lastbilen välte.
Cykelbanan är ett regionalt cykelstråk, och prioriterat cykelstråk i Solna. Det är cykeltrafikens E18. Här har entreprenören helt blockerat cykelbanan utan rätt utförd omledning. Cyklande får balansera sig förbi stora lastbilar i arbete, och sedan rakt ut i mötande trafik.

Cyklande med funktionsvariationer kommer inte förbi. Föräldrar som skjutsar barn i lastcykel eller cykelsläp kommer inte förbi. Barn som cyklar riskerar dödsfall när de leds ut i mötande trafik på Kolonnvägen.

kartlänk

Byggtrafik får den avspärrning cyklande och gående inte fick

Nu finns plötsligt en riktig avspärrning och skydd, trafikljus och skyltning i fem intervaller. Fast nu är det för byggtrafiken. Nu får inte ens cykeltrafiken använda cykelstråket. Det finns ingen anledning att stänga av det regionala cykelstråket här, byggtrafik kan passera med flaggvakter istället.

Byggtrafik får avspärrning i 5 intervaller. Cykeltrafiken fick ingenting
när cykeltraåket blockerades helt.


Regionala cykelstråket stängs av och leds om för byggtrafik. 

Byggtrafiken kan klaras med flaggvakter, alternativt
att angöra från ordinarie grind via Gårdsvägen

Ordinarie grind för byggmaterial, via GårdsvägenOmledningen är urusel

Omledningen är inte yrkesmässigt utförd. Cykeltrafik leds upp på trottoar bland gångtrafik. Hänvisningsskyltar ligger i en skrothög och pekar åt fel håll. Föräldrar med lastcykel eller cykelsläp utesluts när det saknas utspetsning över trottoarkant. Grovt grus är inte acceptabelt underlag på ett regionalt cykelstråk. Det ska asfalteras, även när det är en tillfällig omledning.
Hänvisning ligger i en skrothög, och
pekar åt fel håll

Hur ska lastcyklar och cykelsläp ta sig upp för kantstenen?
Grovt grus är inte ok på regionalt cykelstråk, det ska
asfalteras.


I Solnas cykelplan finns höjda krav på omledning vid byggen


Läs om Solnas cykelplan här


Läs mer om arbete på cykelbanor


Ärendehantering


Solna stad är beställare av bygget
Peab är en av entreprenörerna

170220 felanmäldes till Solna 1702200557
170221 Anmält av cyklandeombud, fråga om TA-plan, vitesförfarande ärendenummer 1702210137
170221 Svar från Solna stad kontaktcenter, bärgning av vält lastbil
170304 Byggtrafik får den avspärrning cykeltrafiken inte fick. 
Uppdateringar


170304 Nytt mail till Solna

Hej
Nu är cykeltrafiken omledd istället, är det för att entreprenören vill ha byggtrafik där? Det kan entreprenören klara med flaggvakter när lastbilar behöver passera. Alternativt komma från andra hållet. Detta är ett regionalt cykelstråk, det är en huvudled, då får entreprenören anpassa sina leveranser efter det.
Den omledning som är gjord är urusel. Entreprenören behöver utbildning.
Se alla detaljer via länken
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län170222 Svar från Solna

Hej,
Har tyvärr ingen mer information.
Vi gör dagligen kontroller oanmälda och anmälda i stadsmiljön för att kontrollera att olika tillstånd följs.
Samt tar vi hjälp av medborgare och företagare som sänder in synpunkter och felanmälningar.
Vi avvaktar TA-planen som skulle sändas in i efterhand och därefter utfärdas eventuellt vite.
Med vänlig hälsning170221 Replik från Cyklandeombud

Tack tusen tack för svar,
Givetvis förstår vi att det är entreprenören som har det fulla ansvaret, och att de ska ha utbildning/kompetens för det de gör i trafiken.
Att Solnas kontrollanter inte kan vara ute och bevaka alla arbetsplatser har vi också full förståelse för.
Om det efter utredning visar sig att entreprenören varit försumlig, borde det finnas grund att kräva vite.
Vet du om bärgningsarbetet handlade om akut räddning av människa, eller var det bara bärgning av tomt fordon, då tid finns för planering av arbetet?
Enligt de som cyklat förbi saknades skyltar i minst en riktning. Det som fanns var koner och blinkande ljus på bärgningsfordonen.

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
170221 svar från Solna
Arbetet utfördes utan vår vetskap vi har krävt in en förklaring och ta-plan
Akuta ärenden/trafikfarliga med som du skriver borde anmälas även till polisen för akut åtgärd.
Vi fick felanmälan idag, ärendenummer bygger på när ärendet registrerades och det var idag 2017-02-21 11:04
Med vänlig hälsning170221 Replik från Cyklandeombud

Hej tack för svar,
Var det akut risk för personskador, satt någon fastklämd i det välta fordonet? Var det att beteckna som räddningstjänst? 
I så fall förstår vi givetvis att räddningstjänst kan glömma att de orsakar risk för dödsfall/invalidiserande skador för andra trafikantgrupper. 
Om det inte förelåg en akut räddningsinsats med fastklämd människa, hur kunde entreprenören tillåtas riskera dödsfall/invalidiserande skador för de trafikslag som ska ha högsta skydd? Hur kunde entreprenör tillåtas blockera alla körriktningar på cykelstråket? Det regionala cykelstråket är som E18 för cykeltrafik. Om det inte fanns akut risk med fastklämd person fanns det gott om tid att planera en bärgning utan att trafikanter utsätts för stora risker. 
Vi förstår inte hur vi ska värdera svaret, "varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats” anser Solna att det fanns en rätt utförd omledning? Att det är ok att cyklande leds rakt ut i mötande biltrafik? 
En stor kranbil skulle kunna stå på kolonnvägen utan att blockera cykelstråket. Fanns ingen yta från andra hållet att angöra med bärgningsfordon?
Felanmälan skickades in under måndagen, varför åtgärdades inte risker för gång och cykel redan då?
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170221 Mailsvar från Solna kontaktcenter

Hej Jon, 
Detta är olyckligt, igår inträffade en olycka inne på arbetsområdet där en lastbil välte. Idag på morgonen utfördes bärgningsarbeten där man akut var tvungen att ta cykelbana och gångbana i anspråk. Varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats och kan delvis ses på videon. Vid akuta arbeten kräver vi in TA-plan i efterhand, vilket vi har gjort i det här fallet. Enligt uppgift ska bärgningsuppgifter vara klara nu efter lunch.
Se bifogad bild
Med vänlig hälsning
Mxxxxx 170221 kl 11.30 Solna svarar på twitter, ett akut bärgningsarbete, klart vid lunch.

Antingen betyder svaret att "en säker omledning kommer att vara etablerad vid lunch". Alternativt betyder Solnas svar "Entreprenören får göra klart först, så farligt är det inte, dödsrisken kan få fortsätta fram till lunch".
Solna stad beklagar inte att det är ett allvarlig misstag.


170220 Observation visar att cykelstråket var blockerat både kl 08 och kl 17.


2017-02-15

Ingen belysning i kaoskorsning slussen

Stockholms mest krångliga korsning vid slussenbygget saknar belysning. Cyklande från tre håll, gångtrafik från tre håll, ett virrvarr av markeringar som ofta inte ens används. Mörker gör inte detta kaos bättre.
Läs kartläggning med över 100 brister i slussenprojektet


Fortfarande är det cyklande som sköter säkerhet och framkomlighet i de tillfälliga omledningarna vid slussenbygget. Ingen ansvarig politiker eller förvaltning har reagerat, ingen har handlingförmåga, ingen tycker detta är tillräckligt viktigt. Trots att staden kommunicerar att cykling ska prioriteras. Istället förnekas brister från förvaltningar.


Pilar med riktningsändring saknas


I mörker är linjerna mycket svåra att se, särskilt på vintern när de blir mörka av smuts. Cykelbanan svänger av från den naturliga linjen, men inga pilar med riktningsändringen finns uppställda. Inga pollare som hjälper de cyklande. Detta är en av Stockholms mest trafikerade trafikplatser för cykeltrafik.

Ärendehantering


170215 Anmält till slussenprojektet
Uppdateringar